Антикризове управління підприємством (часть 2)

6.1. Потенціал виживання підприємства: сутність та теоретичні засади визначення

6.2. Ресурсні передумови виживання підприємства та методологічні аспекти їх оцінювання

6.3. Методологічні основи оцінки можливостей розвитку підприємства

6.4. Дослідження стану зовнішнього середовища підприємства та його сприятливості для виходу з кризового стану

6.5. Оцінка стратегічної позиції підприємства в контексті задач діагностики потенціалу виживання

6.6. Оцінка потенціалу виживання підприємства на основі прогнозування грошових потоків

7.1. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки

7.2. Цільові параметри антикризової програми підприємства

7.3. Загальна характеристика антикризового інструментарію підприємства

7.4. Управління розробкою антикризової програми підприємства

7.5. Методичне забезпечення формування антикризової програми підприємства

8.1. Пошук та мобілізація внутрішніх резервів відновлення платоспроможності та нейтралізації загрози банкрутства підприємства

8.2.1. Сутність та концептуальні засади проведення реструктуризації активів підприємства

8.2.2. Оцінка грошових надходжень від реалізації основних засобів підприємства

8.2.3. Оцінка можливостей реструктуризації інвестицій підприємства

8.2.4. Оцінка грошових надходжень від реалізації надлишкових товарно-матеріальних запасів підприємства

8.2.5. Оцінка обсягу іммобілізації грошових коштів за рахунок рефінансування дебіторської заборгованості

8.3. Організаційно-економічне забезпечення продажу майна підприємства як цілісного майнового комплексу

8.4.1.Сутність та типологія реструктуризаційних угод

8.4.2. Загальні засади підготовки та проведення реструктуризації боргів

8.4.3. Методичні засади обміну вимог кредиторів на корпоративні права кризового підприємства

8.4.4. Особливості підготовки та проведення реструктуризації податкових боргів підприємства

8.7 Вихідні положення проведення антикризового маркетингу

9.1. Теоретико-методологічні основи контролю як функції антикризового управління

9.2. Організація контролю за реалізацією антикризової програми підприємства

9.3. Оцінка результативності реалізації антикризової програми підприємства

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх