Антикризове управління підприємством

1.1. Економічна сутність кризи розвитку підприємства

1.2. Механізм розгортання кризи розвитку підприємства

1.3. Фактори виникнення кризових явищ та загрози банкрутства підприємства

1.4. Державне регулювання проблеми розвитку кризових явищ у діяльності підприємства

2.1. Сутність та відмітні особливості антикризового управління підприємством

2.2. Суб'єкти антикризового управління та вимоги щодо їх професійних знань та навичок

2.3. Функціональний зміст антикризового управління підприємством

2.4. Методологічні засади та обмеження антикризового управління

2.5. Принципи здійснення антикризового управління

2.6. Ефективність антикризового управління та фактори, що її визначають

2.7. Концептуальна модель процесу антикризового управління підприємством

2.8. Антикризове державне регулювання (адміністрування): сутність та вихідні положення

3.1. Сутність та завдання діагностики кризи розвитку підприємства

3.2. Структурно-логічна модель процесу діагностики кризи розвитку підприємства

3.3. Інформаційне забезпечення діагностики кризи розвитку підприємства

4.1. Загальна характеристика методичного забезпечення діагностики кризового стану та загрози

4.2. Система оціночних показників-індикаторів кризового стану: існуючий стан та напрями удосконалення

4.3. Діагностування рівня неплатоспроможності та типу ситуації банкрутства підприємства

4.4. Методичні аспекти оцінки фінансового стану та загрози банкрутства на підґрунті балансових моделей

4.5. Методичні засади побудови та використання матриць фінансової рівноваги у процесі діагностики

4.6. Методичні аспекти побудови та використання статистичних моделей діагностики банкрутства

4.7. Експертні методи діагностики кризового стану: передумови та проблеми практичного використання

4.8. Методологічні підходи до побудови рейтингових систем оцінки фінансового стану та загрози банкрутства

4.9. Графічні методи діагностики фінансового стану та загрози банкрутства підприємства

4.10. Динамічний підхід до проведення комплексного аналізу техніко-економічного та фінансового стану

4.11. Поглиблена діагностика фінансового стану та загрози банкрутства підприємства на базі дослідження його грошового обороту

4.12 Автоматизовані системи інтегральної оцінки кризового стану та загрози банкрутства підприємства

4.13. Стохастичні системи імітаційного моделювання виникнення ситуації неплатоспроможності та банкрутства підприємства

5.1. Теоретико-методологічні засади оцінки вартості підприємства та його активів

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх