Аудит – конспект лекцій

Тема: 1. Сутність аудиту і його місце в системі фінансово - господарського контролю. 

Тема 2. Предмет, метод і методичні прийоми аудиту. 

Тема3. Організація, планування, стадії та процедури аудиту. 

Тема №4. Методи аудиторської перевірки облікової інформації та оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності. 

Тема 5. Аудиторський ризик і методика його визначення. 

Тема №6 Методика отримання аудиторських свідчень і складання робочих документів та аудиторського заключення.

Тема 7. Аудит коштів та розрахунків. 

Тема 8. Аудит операцій з товарно - матеріальними цінностями та ефективності їх використання. 

Тема 9. Аудит основних засобів та нематеріальних активів та ефективності їх використання. 

Тема 10. Аудит формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. 

Тема 11. Аудит обґрунтованості витрат виробництва та собівартості продукції. 

Тема 12. Аудит готової продукції та її реалізації. 

Тема 13. Аудит фінансових результатів. 

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх