Аудит навчальний посібник

Тема 1 АУДИТ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ, ЙОГО ОБ'ЄКТИ І МЕТОД

1.1. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета і завдання 1.2. Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту 1.3. Види аудиту та його відмінність від ревізії 1.4. Предмет, об'єкти і метод аудиту 1.1. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ. ЙОГО СУТНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ

  1.2. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВИ АУДИТУ

1.3. ВИДИ АУДИТУ ТА ЙОГО ВІДМІННІСТЬ ВІД РЕВІЗІЇ

1.4. ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТИ І МЕТОД АУДИТУ

Контрольні запитання

Тема 2 ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ТА ЙОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.2. СЕРТИФІКАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.3. РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.4. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС АУДИТОРІВ І АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ

Контрольні запитання

Тема З ПЛАНУВАННЯ, СТАДІЇ І ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ

3.2. СТАДІЇ, ЕТАПИ І ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ

Тема 4 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

4.2. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ

Тема 5 АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК

5.2. РИЗИК АУДИТУ АБО ЗАГАЛЬНИЙ РИЗИК

5.3. РИЗИК НЕВІДПОВІДНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

5.4. РИЗИК НЕВИЯВЛЕННЯ

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх