Безпека життєдіяльності людини та суспільства

ОСНОВИ ТЕОРІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Історія виникнення та розвитку теорії безпеки життя та діяльності людини

Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності людини

Державна концепція освіти з напрямку "Безпека життя і діяльності людини"

Структура науки про безпеку життя і діяльності людини

Предмет вивчення БЖД, її цілі та методи

Машина - елемент системи "Людина-Машина-Середовище"

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Чинники, що впливають на безпеку людини

Принципи безпеки

Ергономічні принципи безпеки

Ергономіка та безпека людини

Небезпечні та шкідливі фактори

Класифікація небезпек та їх системний аналіз

Кількісна оцінка безпеки

НЕБЕЗПЕЧНІ СТАНОВИЩА. РИЗИК - ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ

Поняття ризику і методи його обчислення

Оцінка ступеню ризику діяльності людини

Причини та результати ризику

Поняття про травми, нещасні випадки

Аналіз стану травматизму

Причини нещасних випадків

Методи мінімізації небезпек, шкідливих факторів

Роль стандартів у безпеці людини

Система управління безпекою

Методи добору кадрів

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ, НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВІВ НА ЛЮДИНУ

Біологічні забруднювачі

Отруйні рослини

Параметричні забруднення

Фізичні забруднювачі

Фізико-хімічні забруднення

Дії полів різноманітного походження на людину

ЛЮДИНА - ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕРГОНОМІКИ

Біологічні аспекти структурно-функціональної організації людини

Інформаційна безпека

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НЕБЕЗПЕКИ

Безпека нації

НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Стан довкілля і безпека людини

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Природні небезпеки та людина

Стихійні лиха

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛЮЧЕННЯ

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх