Ціноутворення (2008)

Вступ

Глава 1 Ціна, як економічна категорія

1.1. Роль і значення ціни в ринковій економіці

1.2. Теоретичні аспекти ціни

1.3. Функції ціни

Глава 2 Система цін, їх класифікація і характеристика

2.1. Система цін

2.2. Характеристика і види цін залежно від ступеня і способу регулювання з боку держави

2.3. Види цін залежно від території дії

2.4. Класифікація цін залежно від обслуговуваної сфери товарного обороту

2.5. Види цін залежно від способу узгодження і фіксації

2.6. Види цін залежно від характеру відшкодування транспортних витрат

2.7. Ціни, обслуговуючі різні види ринків

2.8. Види цін залежно від способу здобуття інформації

2.9. Статистичні ціни

2.10. Світові ціни і ціни зовнішньої торгівлі

Глава 3 Формування ціни, її склад. Вітчизняна практика

3.1. Собівартість у складі ціни. Класифікація витрат, що входять в собівартість

3.2. Прибуток в ціні: роль, значення, обґрунтування

3.3. Непрямі податки

3.3.1. Акциз

3.3.2. Податок на додану вартість

3.3.3. Надбавки (постачальницько-збутова, торгівельна) і націнка в ціні

Глава 4 Ціноутворення на імпортні товари

4.1. Митна вартість і методи її визначення

4.2. Митні збори: значення, роль, види

4.3. Митні збори

4.4. Непрямі податки при ввезенні товарів

4.5. Методика розрахунку ціни

5.1. Етапи ціноутворення

5.1.1. Ціноутворення і структура ринку

5.1.2. Цілі цінової політики

5.1.3. Аналіз і оцінка попиту, його еластичність

5.1.4. Аналіз і оцінка витрат

5.1.5. Аналіз цін і товарів конкурентів

5.2. Методи розрахунку ціни

5.3. Формування цін на основі витрат підприємства

5.3.1. Метод повних витрат

5.3.2. Метод граничних витрат

5.3.3. Метод ціноутворення на основі доходу із звороту

5.3.4. Метод рентабельності інвестицій (доходу від вкладеногокапітал)

5.3.5. Метод аналізу беззбиткової і визначення цільового прибутку

5.4. Ціноутворення, орієнтоване на попит споживачів

5.5. Параметричні методи ціноутворення

5.6. Методи ціноутворення, орієнтовані на конкурентне оточення

5.7. Встановлення остаточної ціни

Глава 6 Вплив зміни цін на результати діяльності підприємств

7.1. Цілі, значення і методи державного регулювання цін

7.2. Етапи лібералізації цін

7.3. Система регулювання цін

7.4. Органи ціноутворення і контролю цін, їх функції

7.5. Досвід регулювання цін за кордоном

7.6. Ціноутворення на ринку праці. Техніка працевлаштування

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх