Дисципліни Право

Білет № 1.1.Основні теорії походження держави.

Білет № 2.1.Поняття і ознаки держави.

Білет №3.1.Основні функції держави.

Білет №4.1.Характеристика механізму держави.

Білет 5.1. Форма держави: поняття та основні елементи.

Білет 6.1. Форми державного правління.

Білет № 7.1. Форма державного устрою – це територіальна організація дер¬жави.

Білет № 8.1. Форма державного правління

Білет№9.1.Політичний режим:види та суть.

Білет№10.1.Українська форма правління

Білет № 11.1.Місцеве самоврядування в Україні:поняття та форми реалізації

Білет № 12.1.Поняття система джерела фінансового права в Україні

Білет №13.1. КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ДЕРЖАВИ:

Білет№14.1. Фінансове право – сукупність правових норм

Білет№15.1.Причини та умови вини кнення держави

Білет№16.1.Право: поняття, ознаки, функції.

Білет 17.1. Поняття та ознаки правової норми

Білет №18.1. Основні структурні елементи правової норми та їх характеристика

Білет № 19.1. Поняття та структура системи права, галузі права.

Білет № 20 1. Характеристика основних галузей права.

Білет №21.1. Система державних органів України.

Білет№22.1. Джерела (форми) права.

Білет № 23.1. Поняття та структура правовідносин, підстави їх виникнення, зміни та припинення.

Білет № 24.1. Поняття та види правопорушень.

Білет№25.1.Поняття, види та підстави юридичної відповідальності.

Білет№26.1.Охарактеризуйте основні види юридичної відповідальності за законодавством У.

білет №27.1.Походження та сутність права.

білет №28.1.Склад адміністративного правопорушення: характеристика його елементів

Білет № 29.1. Підстави і порядок припинення громадянства

Білет № 30.1.Система місцевих органів державної виконавчої влади та порядок їх формування.

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх