Етика ділового спілкування

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка, М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинська

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Курс лекцій 2-ге видання, стереотипне

Київ 2003

ББК 87.715я7 Е88

Рецензенти:   О. А. Донченко, д-р соціол. наук

О. С. Токовенко, д-р філос. наук, проф.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 6 від 30.09.02)

Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т. К. Чмут, Е88   Г. Л. Чайка, М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинська. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП,     2003.— 208 с.: іл.—Бібліогр. у кінці розділів.

ISBN 966-608-319-1

У пропонованому курсі лекцій розглянуто моральні й психологічні засади культури ділового спілкування та його техніку. Розкрито поняття етики, моралі, спілкування, моральної та психологічної культури ділового спілкування. Проаналізовано етико-психологічні проблеми ділового спілкування в нашому суспільстві з урахуванням науково-практичних висновків як вітчизняних, так і зарубіжних етиків та психологів, зокрема представників гуманістичної етики і гуманістичної психології. Висвітлено шляхи підвищення моральної та психологічної культури спілкування.

Для студентів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами менеджменту, бізнесу, психології та права.

ББК 87.715я7

ISBN 966-608-319-1

©

Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка, М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинська, 1999 Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка, М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинська, 2003, стереотип. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2003

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх