Фахова українська мова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

Вступ

1. Місце української мови серед мов світу

2. Поняття «стиль»

3.     Підстилі наукового стилю

4.     Стандартні звороти наукового стилю

1. Опис поперед-ніх джерел: а) вказівка на джерело інфор-мації        Деякі автори пропонують...

2. Посилання на вже відому читачеві (слухачеві) інформацію

3. Авторська впевненість

4. Авторське припущення

5. Наведення при-кладів, фактів      Аналогічний приклад: ...

6. Вказівка на зв'язок з попереднім

7.   Привернення уваги  до  інфор-мації  Вагоме значення для ...   має     1

8.  Узагальнення, підсумок, виснов-

6.1. Термінологічне планування в розвинених країнах

3.     Побудова термінів

3. Науково-технічне перекладання

2. Особливості термінологічних словників 2.1.      Джерела лексики do термінологічних словників

2.2.  Автоматизовані системи комп'ютерного пере-

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх