ФІНАНСИ навчальний посібник

ФІНАНСИ

1.1. Предмет фінансової науки

1.2. Історичний характер фінансів, їх генезис

1.3. Сутність і відмінні ознаки фінансів

1.4. Функції фінансів

1.5. Призначення та роль фінансів

ФІНАНСОВА СИСТЕМА

2.1. Принципи побудови та структурні компоненти

2.2. Організаційні основи функціонування фінансової системи

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

3.1. Фінансова політика як важлива складова економічної політики держави

3.2. Фінансовий механізм і його елементи

3.2.1. Фінансове планування

3.2.2. Фінансовий контроль

3.2.3. Фінансові важелі

3.2.4. Правові засади організації фінансових відносин

ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ

4.1. Фінансові відносини суб’єктів господарювання

4.2. Фінанси комерційних підприємств

4.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування

4.4. Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності

4.5. Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

5.1. Сутність і призначення державних фінансів

5.2.1. Фінансові ресурси держави

5.2.2. Державні доходи

5.2.3. Державні видатки

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх