Господарське право України

АНОТАЦІЯ

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

Глава 1. Теоретичні основи правового регулювання господарської діяльності

Глава 2. Держава і органи місцевого самоврядування як учасники сфери господарювання

Глава 3. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності

Глава 4. Правове регулювання патентування господарської діяльності

Глава 5. Правове регулювання оподаткування і шляхи вдосконалення податкової системи України

Глава 6. Правове регулювання відносин суб'єктів господарювання щодо стандартизації та сертифікації

Глава 7. Антимонопольно-конкурентні відносини і захист підприємців та споживачів від негативних наслідків недобросовісної конкуренції

Глава 8. Правове регулювання захисту прав споживачів

Глава 9. Господарська комерційна діяльність. Правові засади підприємницької діяльності

Глава 10. Некомерційна господарська діяльність

Глава 11. Загальні засади, поняття і види суб'єктів господарювання

Глава 12. Підприємство: поняття,

Глава 13. Державні та комунальні унітарні підприємства

Глава 14. Господарські товариства

Глава 15. Підприємства колективної власності

Глава 16. Приватні підприємства

Глава 17. Об'єднання підприємств

Глава 18. Громадянин як суб'єкт господарювання. Особливості правового статусу інших суб'єктів господарювання

Глава 19. Майно суб'єктів господарювання

Глава 20. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

Глава 21. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності

Глава 22. Цінні папери в господарській діяльності

Глава 23. Корпоративні права

Глава 24. Загальні положення про господарські зобов' язання

Глава 25. Господарські договори

Глава 26. Ціни і ціноутворення у сфері господарювання

Глава 27. Виконання господарських зобов'язань. Припинення зобов'язань

Глава 28. Визнання суб'єкта підприємництва банкрутом

Глава 29. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин

Глава 30. Відшкодування збитків у сфері господарювання

Глава 31. Штрафні й оперативно-господарські санкції

Глава 32. Адміністративно-господарські санкції

Глава 33. Галузі й види господарської діяльності

Глава 34. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності

Глава 35. Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання

Глава 36. Правове регулювання перевезення вантажів

Глава 37. Капітальне будівництво

Глава 38. Правове регулювання інноваційної діяльності

Глава 39. Особливості правового регулювання фінансової діяльності

Глава 40. Використання в господарській діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія)

Глава 41. Поняття і види зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Глава 42. Іноземні інвестиції

Глава 43. Спеціальні (вільні) економічні зони

Глава 44. Концесії

Глава 45. Інші види спеціальних режимів господарської діяльності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх