Класифікація закладів ресторанного господарства.

Питання № 3 Загальні вимоги до підприємства громадського харчування.

Загальні вимоги до підприємств харчування визначені державним стандартом ГОСТ 30389-95 “ Общественное питание. Классификация предприятий”.

Питання самоконтролю:

Визначте основні термінологічні поняття відповідно ГОСТу 30389-95.

Дайте визначення термінам: типи підприємств та клас підприємства.

Охарактеризуйте підприємства харчування за типом-ресторан.

Дайте характеристику бару, кафе як типам підприємства ресторанного господарства.

У чому полягає відмінність характеристик підприємств за класом.

Які основні ознаки концептуальних ресторанів.

Укажіть основні характеристики підприємств fast-food.

Охарактеризуйте підприємства харчування системної гастрономії.

Виявіть загальні вимоги до підприємства громадського харчування.

 

 ...  5Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх