Конкурентоспроможність підприємства

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

1.1. Конкуренція: сутність і види. Еволюція поглядів на конкуренцію

1.2. Конкуренція як рушійна сила ринку.

1.3. Конкуренція й підприємство

1.4. Стратегія конкуренції на основі прогнозування дій підприємств

2.1. Виділ конкурентоспроможності залежно від рівня й об'єкта аналізу

2.2. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність фірми

2.3. Поняття конкурентної переваги.

2.4. Джерела конкурентної переваги

2.5. Фактори втримання конкурентних переваг

3.1. Класифікація й сутність основних методів управління конкурентними перевагами

3.2. Методи аналізу конкурентних переваг (SWOT, GAP, LOTS, PIMS, "Мак-Кінзі")

3.3. Формування конкурентних переваг об'єктів на підставі їхньої ексклюзивної цінності

3.4. Аналіз конкурентоспроможності фірми за Ж. Ж. Ламбєном

4.1. поняття про конкурентний статус

4.2. Структурний аналіз економічної діяльності підприємства

4.3. Методика оцінювання рівня конкурентного статусу фірми

5.1. Технологія аналізу ринку методом конкурентної діагностики

5.2. Аналіз ринкової частки конкурентів

5.3. Аналіз причин та умов виникнення конкурентних переваг. Порівняльний аналіз товарної пропозиції

5.4. Порівняння практики ціноутворення й динаміки цін

5.5. Аналіз організації збутової мережі й засобів стимулювання продаж

5.6. Побудова конкурентної карти ринку й систематизація конкурентних переваг

6.1. Структура системи забезпечення конкурентоспроможності

6.2. Зміст зовнішнього середовища системи

6.3. Зміст цільової, керованої підсистеми та підсистеми забезпечення

6.4. Організація прийняття конкурентоспроможних управлінських рішень у керуючій підсистемі

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх