Конкурентоспроможність підприємства

6.2. Зміст зовнішнього середовища системи

До компонентів зовнішнього середовища, що впливають на ефективність і стабільність функціонування організації, належать ті, на які вона не може впливати, якими не управляє. Ці компоненти впливають на організацію прямо (податкова система, політика постачальників, споживачів й ін.) або побічно (політична, економічна й інші сфери країни). Фактори макросередовища організації впливають на неї побічно. Інфраструктура регіону (насамперед, міста), де територіально розташована організація, впливає на ефективність і стабільність її функціонування. Інфраструктура впливає на роботу фірми. До галузей інфраструктури належать: ринкова інфраструктура; моніторинг навколишнього природного середовища; охорона здоров'я; наука й утворення; культура; торгівля; громадське харчування; транспорт і зв’язок; приміське сільське господарство; будівництво; житлово-комунальне господарство; побутове обслуговування; промисловість. Рівень розвитку, стабільність та ефективність функціонування підприємств і установ усіх перерахованих галузей інфраструктури регіону, де розташована організація, впливають на стабільність її роботи, насамперед через соціально-психологічні фактори, тобто через мір} задоволення екологічних, соціальних і духовних потреб населення, через морально-психологічний клімат у колективі, здоров'ї населення. Дуже складно кількісно виміряти ступінь взаємного впливу факторів інфраструктури регіону, де розташована організація, тому що цей вплив складний. Логічний ланцюжок тут такий. Чим вищі рівень розвитку, стабільність й ефективність роботи галузей інфраструктури регіону, тим буде вищий морально-психологічний клімат у колективі (немає затримок на транспорті, у магазинах), вищий кваліфікаційний рівень працівників (висока якість освіти), краще здоров'я працівника (добре працюють усі галузі регіону). Чим кращі ці показники, тим вища віддача організації, тим більше буде внесків у місцевий бюджет. Останній фактор відкриває можливість розвитку регіону. І так далі. Доцільно також досліджувати, які регіональні фактори сприяють більш повному задоволенню фізіологічних, соціальних і духовних потреб населення або колективу організації. Кожний регіон зацікавлений у збільшенні частки конкурентоспроможної продукції організацій і, відповідно, у збільшенні маси прибутку організацій і регіону. Від якості роботи в усіх галузях інфраструктури регіону багато в чому залежить стабільність та ефективність роботи кожної організації. Тому регіон як глобальна система стосовно організації повинен усіляко допомагати своїм компонентам. Ефективність глобальної системи буде збільшуватися при вдосконалюванні зв'язків у системі. Розглянуті фактори макросередовища й інфраструктури регіону впливають на стабільність та ефективність функціонування організації побічно, сама організація не має можливості управляти ними. Звичайно, чим більша частка організації в обсягу виробництва регіону або країни, тим вона більше впливатиме на цю форму зовнішнього середовища, і навпаки, зовнішнє середовище буде впливати на організацію. До факторів мікросередовища організації відносять: безпосередніх конкурентів організації по товарах, які вона випускає; усіх конкурентів постачальників («входу»); маркетингових посередників по «входу» й «виходу» системи; контактні аудиторії (споживчі товариства, що контролюють органи, профспілки, преса й т.п.). Чим вища сила конкуренції по «входу» й «виходу» системи, тим буде вища конкурентоспроможність товарів, що випускаються. Для підвищення конкурентоспроможності будь-яких об'єктів необхідно відібрати найважливіші показники і фактори макросередовища, інфраструктури регіону й мікросередовища організації, здійснювати регулярний облік, збирати й аналізувати параметри. Головне завдання аналізу — виявити пропорційність стану компонентів зовнішнього середовища системи забезпечення конкурентоспроможності керованого об'єкта, розробити і впровадити заходи щодо підвищення якості компонентів і забезпеченню їхньої пропорційності. У цей час цією роботою займаються безсистемно й епізодично. Основним суб'єктом системи забезпечення конкурентоспроможності на першому етапі повинна стати держава.

 

 ...  27Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх