Конституційне право України

АНОТАЦІЯ

1. Предмет, метод, поняття конституційного права України як галузі права

2. Норми конституційного права України, їх особливості та класифікація

3. Конституційно-правова відповідальність

4. Конституційно-правові відносини

5. Джерела конституційного права Украши як галузі національного права

6. Система конституційного права України як галузі права

1. Історія становлення і розвитку Конституції

2. Поняття конституції

3. Основні способи розробки і прийняття Конституції

4. Юридичні властивості Конституції України

5. Види конституції, їх структура та особливості

6. Конституційна реформа в Україні

1. Загальні засади — форма вираження основ конституційного ладу України

2. Основні принципи конституційного ладу України

3. Конституційно-правовий статус іноземців і біженців в Україні

4. Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні

5. Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина

6. Співвідношення міжнародно-правового інституту регулювання прав і свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні

1. Народне волевиявлення та форми його здійснення

2. Вибори в Україні

3. Референдум в Україні

1. Державна влада як інститут конституційного права

2. Теорія і практика співвідношення в Конституції України принципів народного суверенітету і розподілу державної влади

3. Конституційні загальні засади закріплення, організації та здійснення державної влади в Україні

4. Поняття, система та види органів державної влади

1. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України

2. Порядок формування Верховної Ради України,її органів та державних органів,передбачених Конституцією України (представницька функція парламенту)

3. Установча функція Верховної Ради України

4. Сесія Верховної Ради України — основна організаційно-правова форма її діяльності

5. Повноваження Верховної Ради України

6. Законодавча функція Верховної Ради України

1. Конституційно-правовий статус Президента України

2. Порядок виборів Президента України і вступу його на посаду

3. Функції і повноваження Президента України

4. Дострокове припинення повноважень Президента України та усунення його з поста в порядку імпічменту

1. Поняття виконавчої влади і система її органів

2. Кабінет Міністрів — вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад, основні функції та повноваження

3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

1. Основи судової влади і судової системи та Ті принципи

2. Організація здійснення правосуддя в Україні

3. Конституційний Суд України

1. Поняття територіального устрою України

2. Форма державного устрою. Ознаки України як унітарної держави

3. Автономія в Україні. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим

4. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

1. Поняття місцевого самоврядування та його особливості

2. Територіальна основа і система місцевого самоврядування в Україні та її принципи

3. Організаційно-правова, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування в Україні

4. Повноваження місцевого самоврядування в Україні

5. Конституційні гарантії місцевого самоврядування в Україні

Зміст

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх