Культурологія

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

Володимир Бокань КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

3-тє видання, стереотипне

Київ 2004

ББК 71я73 Б78

Рецензенти: С. Д. Безклубенко, д-р філос. наук, проф.

А. I. їваницький, д-р мистецтвознавства, проф.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 5 від 25.05.04)

Гриф наданий Міністерством освіти і науки України (лист № 2/968 від 14.06.2000)

Бокань, Володимир.

Б78       Культурологія: Навч. посіб. — 3-тє вид., стереотип. — К.: МАУП, 2004. — 136 с. — Бібліогр.: с. 131-133.

ISBN 966-608-481-3

Пропонований посібник висвітлює основи культурології — науки про сукупність результатів людської діяльності, засоби передавання культурної інформації прийдешнім поколінням; дає уявлення про широкий спектр пам'яток духовної та матеріальної історії та культури, зв'язків культурних процесів між народами, про життя й побут різних народів і націй як цілісних соціальних інституцій.

Цілісне опанування культурологічних процесів сприятиме ефективній діяльності майбутніх управлінців щодо розвитку народного господарства держави.

Для студентів бакалаврату, магістратури, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культурології.

ББК 71я73

©В. А. Бокань, 2000 ©В. А. Бокань, 2004, стереотип. ©  Міжрегіональна Академія ISBN 966-608-481-3 управління персоналом (МАУП), 2004

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх