ЛОГІКА

Додаток 1 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З ЛОГІКИ

1. Предмет і метод логіки як науки.

2. Основна проблематика логічної семантики.

3. Основна проблематика логічної прагматики.

4. Емпіричне відображення дійсності.

5. Основні логіко-філософські підходи до розуміння істини.

6. Розвиток логіки в античну епоху.

7. Основні ідеї середньовічної (схоластичної) логіки.

8. Розвиток логіки у Новий час.

9. Видатні логіки ХІХ-ХХ століть.

10. Розвиток логіки в Україні.

11. Соціальне призначення й функції логіки.

12. Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини.

13. Основні види логічних помилок і шляхи їх подолання.

14. Характеристика поняття як форми мислення.

15. Логічні операції над поняттями.

16. Класифікація та її роль у науці.

17. Загальна характеристика судження як форми мислення.

18. Специфіка модальних суджень.

19. Відношення між судженнями.

20. Логічні операції над судженнями.

21. Логічна характеристика складних суджень, створених за допомогою логічних сполучників.

22. Розвиток математичної логіки.

23. Закони логіки.

24. Умовивід як форма мислення.

25. Основні види умовиводів: дедуктивні, індуктивні, традуктивні.

26. Простий категоричний силогізм.

27. Складні і складноскорочені силогізми.

28. Характеристика розділових і умовних силогізмів.

29. Індукція з погляду логіки.

30. Роль індукції у пізнанні.

31. Гіпотеза та її роль у науці.

32. Логічна характеристика аналогії.

33. Логічна характеристика доведення й спростування.

34. Роль логіки в діяльності юристів.

35. Теоретичне і практичне значення логіки.

94

 

 ...  15Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх