Макроекономіка читать онлайн безплатно

1. Вступ до макроекономіки: головна суперечність суспільства та головне завдання макроекономіки

5. Валовий внутрішній продукт та методи його обчислення.

8. Зайнятість і безробіття: види зайнятості, рівень безробіття та його види, природне безробіття та потенційний ВВП

11. Інфляція: кількісна визначеність, види та соціально-економічні наслідки

14. Сукупна пропозиція: сутність, цінові та нецінові чинники, класична та кейнсіанська моделі, аналіз короткострокової кривої сукупної пропозиції

16. Споживання та заощадження в умовах приватної економіки закритого типу: графічна інтерпретація їх залежності від доходу, коефіцієнти схильності, недоходні чинники, функція споживання

18. Видатки і ВВП в умовах приватної економіки закритого типу: сукупні, автономні та індуційовані видатки; модель простого мультиплікатора видатків; визначеність впливу автономних видатків на ВВП в різних цінових умовах

19. Рівноважний ВВП за методом “видатки – випуск” в умовах приватної закритої економіки: фактичні і заплановані видатки, графічна інтерпретація

21. Рецісійний розрив: сутність, графічна інтерпретація, кількісна визначеність

24. Модель економічного кругообігу в умовах змішаної економіки, функції держави в економічному кругообігу

27. Автоматична фіскальна політика: сутність, регулююча роль в економіці, гальмуючий ефект

29. Фіскальна політика і державний бюджет: види бюджетного сальдо, концепції збалансування бюджету, джерела дефіцитного фінансування

32. Сукупний попит на гроші: кількісна визначеність, графічна модель та механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку

34. Грошовий мультиплікатор: повна модель грошової пропозиції, грошова база, модель грошового мультиплікатора

38. Валютний курс: сутність, види, парітет купівельної спроможності

40. Механізм ринку праці: класична та кейнсіанська теорії ринку праці, теорія негнучкості ринку праці

42. Нерівність в доходах та соціальний захист населення: крива Лоренця, система соціального захисту населення

44. Модель економічного зростання Солоу: передумови моделі, вплив запасу капітала на капіталоозброєність, умови формування стійкої капіталоозброєності

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх