Макроекономіка читать онлайн безплатно

29. Фіскальна політика і державний бюджет: види бюджетного сальдо, концепції збалансування бюджету, джерела дефіцитного фінансування

Вплив фіск.політики на економіку здійсн.через держбюджет. Між фіск.політикою і держбюджетом існує пряма і зворотна залежність. З одного боку, держбюджет визначає можливості фіск.політики, з іншого – фіск.політика впливає на стан держбюджету. Бюджетна діяльність держави має бути різною залежно від фази екон.циклу. так, під час скорочення вир-ва доцільною є стимулювала фіск.політика, яка викликає бюджет.дефіцит або збільшує його рівень. Бюджет.дефіцит – величина, на яку держ.закупки перевищують чисті податки. Під час інфляц.зростання ефективною є стримуюча фіск.політика, яка викликає скорочення бюджет.дефіциту або виникнення бюджету з надлишком. Стан держбюджетувизн.за допомогою бюджетного сальдо (BS): BS=T-G. Існує фактичне, потенційне і циклічне бюджетне сальдо. Розрізняють три концепції збалансування держбюджету: 1)на щорічній основі (держ.витрати повинні вирівнюватись з доходами в межах року); 2)на цикл.основі (бюджет повинен балансуватися не щорічно, а в межах екон.циклу); 3)концепція функціональних фінансів (бюджетна ф-ція фіск.політики повинна бути підпорядкована стабілізаційній). Держава передбачає три джерела дефіцитного фінансування: 1) вн.позички. В цьому випадку уряд продає держ.цінні папери, і за рахунок виручки від їх реалізації отримує необхідні кошти в борг; 2) зовн.позички; 3) грош.кредитна емісія (Нацбанк випускає нові гроші, які не забезпечені зростанням товар.маси, і за допомогою певного кредитного механізму фінансує уряд).

30. Грошова пропозиція: сутність, грошові агрегати, графічна інтерпретація

Основними параметрами грошового ринку є грошова пропозиція і грошовий попит. Вои являють собою реальну грошову масу та обчислюються на основі деління номінальної грошової маси на ціни.

Грошова пропозиція складається з різних форм грошових агрегатів. Залежно від івня ліквідності всі вони об’єднуються зростаючм підсумком в окремі грошові агрегати

M0= готівкові гроші (гроші поза банком)

М1= М0+поточні депозити+кошти на розрахункових рахунках

М2= М1+строкові депозити

М3=М2+ кошти клєнтів за трастовими операціями банків.

Грошова пропозиція не залежить від відсоткової ставки, а може змінюватись Нацбанком згідно з цілями монетарної політики. Тому в графічній моделі грошової пропозиції її крива набирає вигляду вертикальної прямої.

31. Попит на гроші для угод та гроші, як активи: сутність, кількісна визначеність та графічна інтерпретація

Грошовий попит складається з двох елементів: попит на гроші для угод (трансакційний попит) та попит на гроші як активи (спекулятивний попит).

Попит на гроші для угод випливає з їхньої функції платіжного засобу. Тому його величина прямо залежить від реального доходу. Звідси випливає функція попиту на гроші для угод:

к – коефіцієнт чутливості грошового попиту до зміни доходу, який показує, на скільки грошових одиниць змінюється грошовий попит при зміні доходу на одну грошову одиницю. Отже, попит на гроші для угод не залежить від відсоткової ставки. Тому в графічній моделі крива цього попиту набуває вигляду вертикальної лінії.

Попит на гроші як активи випливає з їх функції засобу зберігання вартості. Щоб зрозуміти, від чого залежить це попит, слід розглянути, як приклад, два альтернативні варіанти зберігання вартості: 1) у формі грошей; 2) у формі облігацій, які належать до негрошових активів.

Порівнюючи ці два види активів, треба врахвувати їхні переваги та недоліки. Перевагою грошей як засобу зберігання є висока ліквідність, але вони не приносять дохід їх власникам. Переваги облігацій у тому, що вони приносять дохід у формі відсотків, але мають низьку ліквідність.

Для вирішення альтернативи, в якій формі зберігати вартість, власники портфеля фінансових активів ураховують відсоткову ставку. Вона визначає, з одного боку, рівень доходу від облігацій, а з іншого – втрати доходу від зберігання вартості у формі грошей на відміну від її зберігання у формі облігацій. Веичина цих втрат є альтернативною вартістю зберігання грошей.

Чим вища відсоткова ставка, тим більші втрати від зберіганння вартості у формі грошей, тим менший попит на гроші та більший – на облігації. Це свідчить про т. що попит на грші як активи перебуває в обернеій залежності від відсоткової ставки. Тому на графіку крива цього попиту набирає вигляду від’ємно нахиленої лінії. Це дає підстави визначити функцію попиту на гроші як активи за такою формулою: .

h – коефіцієнт чутливості грошового попиту до зміни відсоткової ставки, який показує, на скільки грошових одиниць змінюється грошовий попит при зміні відсоткової ставки на один пункт.

 

 ...  13Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх