Макроекономіка читать онлайн безплатно

40. Механізм ринку праці: класична та кейнсіанська теорії ринку праці, теорія негнучкості ринку праці

На ринку домогосподарства в ролі найманих робітників пропонуть свою робочу силу (N), а підприємці як родотадавці задовоьняють свій попит у робочій силі. Залежно від співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили формується зарплата (W) і певний рівень безробіття.

Існує кілька теорій, які по-різному пояснюють механізм функціонування ринку праці. Згідно з класичною теорією зарплата є основним регулятором ринку праці, а попит і пропозиція на цьому ринку є високоеластичними щодо зарплати. Це означає, що в умовах зростання зарплати попит скорочується, а пропозиція збільшується. І навпаки. Отже, рівновага на ринку праці забезпечується автоматично за допомогою абсолютно гнучкої зарплати. (мал.). На мал. початкова рівновага між попитом та пропозицією на робочу силу в т. Т1 зазезпечується рівноважною зарплтою на рівні W1. Якщо через зовнішні причини зарплата збільшитья до W2, то попит на робочу силу впаде до N2, а її пропозиція збільшиться до N3. Унаслідок цього виникає безробіття: SL>DL. Згідно з класичню теорією причиною безробіття є надмірна зарплата. Проте ринок здатний усунути нерівновагу через вплив попит ут пропозиції на зарплату. Недостатній попит і надлишкова пропозиція швидко змусять зарплату зменшития до рівноважного рівня (W1), що відновить рівновагу на ринку праці.

тже, згідно з класичною теорією надмірна зарплата викликає безробітя, а безробіття, зменшуючи зарплату, віднвлює рівновагу і в такий спосіб само себе усуває. Якщо певна частка робітників не бажає найматися на роботу за зниженої зарплати, то. за цією теорією, таке безробіття є добровільним.

Але, як показує практика, зниженню зарплати протистоять наймані працівники та профспілки. Роботодавці теж не завжди зацікавлені в її зниженні, оскільки воно викликає соцільані конфлікти і негативно впливає на продуктивність праці. Це враховує кейнсіанська теорія, згідно з якою в короткостроковому пеіроді зарплата майже не змінюється під впливом попитук та пропозиції на ринку праці, особливо в бік зниження. За цих умов ринок неспроможний швидко усувати безробіття і забезпечувати повну зайнятість. вирішити цю проблему можливо з допомогою державного втручання в економіку.

Згідно з кейсіанською теорією причиною безробіття є недостатність сукупного попиту. Тому фактичний ВВП менше потенційної величини, а беробіття перевищує природну норму. З метою усунення вимушеного (циклічного) безробіття Кейнс пропонував застосовувати державну політику стимулювання сукупного попиту. Завдяки зростанню сукупного попиту збільшується попит на ринку праці, усувається вимушене безробіття та підвищується номінальна зарплата.

41. Залежність між безробіттям та інфляцією: крива Філіпса у короткостроковому та довгостроковому періодах, висновки для економічної політики

Стагфляція виник.тоді, коли одночасно зрост.ціни і скороч.вир-во. Отже, між інфляцією та безробіттям існує залежність. Зазначений зв’язок між безробіттям (U) та інфляцією (і) отримав своє узагальнення за допомогою кривої Філіпса:

Крива Філіпса свідчить, що за зменшення безробіття від U1 до U3 інфляція зростає від і1 до і3. Спираючись на криву, можна зробити такі висновки: 1) велике безробіття не може існувати одночасно з високою інфляцією: можливе лише велике безробіття і низька інфляція або навпаки; 2) стимулювальна політика може забезпечити зменшення безробіття лише ціною підвищення інфляції; 3) вибір співвідношення між безробіттям та інфляцією залежить від пріоритетів уряду, тобто від того, вирішенню якої проблеми він віддає перевагу. Проте наведений варіант кривої Філіпса адекватно описує залежність між безробіттям та інфляцією лише в короткостроков.періоді. Вдовгострок.періоді між безробіттям та інфляцією спостерігається інший зв’язок

Коротко строк.крива Філіпса 1 характ.такий стан в економіці, коли інфляція дорів.і1, а безробіття Un, тобто природній нормі. Тепер припустимо, що уряд хоче зменшити безробіття. З цією метою стимулюється збільшення сукуп.попиту. В корострок.періоді це, з обного боку, зменшить безробіття, а з іншого, внаслідок збільшення сукуп.попиту зросте інфляція попиту до і2, що перемістить економіку в точку Т2. реагуючи на зростання інфляції, робітники з часом примусять підприємців адекватно підвищити зарплату. Це, з одного боку, зменшить прибутковість вир-ва, скоротить його обсяги і збільшить безробіття до Un, що перемістить економіку в точку Т3. З іншого боку,. Виникне інфляція витрат, яка зросте до і3. Внаслідок цього “крива” Філіпса переміститься в положення 2. Якщо зарплата знову зросте у відповідь на новий виток інфляції, то цей процес повториться на умовах зростання інфляції до і5 і повернення безробіття до природ.норми. З’єднавши точки Т1 і Т5, отримаємо вертикальну лінію,. Яка є кривою Філіпса у довгостроков. періоді. Отже, у довгостро-ковому періоді проблему зайнятості можна вирішити за допомогою неінфляційних методів за рахунок нагромадження капіталу.

 

 ...  17Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх