42. Нерівність в доходах та соціальний захист населення: крива Лоренця, система соціального захисту населення - Макроекономіка читать онлайн безплатно - Книжный рай
Макроекономіка читать онлайн безплатно

42. Нерівність в доходах та соціальний захист населення: крива Лоренця, система соціального захисту населення

Стратегічною метою функціонування економіки є створення умов для зростання життєвого рівня населення. Але в умовах ринку досягнення цієї мети супроводжується виникненням надмірної нерівності в доходах. Для визначення ступеня нерівності в доходах використовується крива Лоренца:

% доходу

Бісектриса ОД відображає абсолютну рівність у доходах, наприклад, 5% сімей отримує 5% доходу і т.д. Насправді певному відсотку сімей відповідає інший відсоток доходу. Цю ситуацію відображає крива Лоренца, тобто опукла крива ОД, яка відхиляється від бісектриси і свідчить про існування певної нерівності в доходах.

На коливання рівня доходів впливає багато чинників: індиві­дуальні здібності до праці, відмінності в освіті та рівні професій­ної підготовки, спадщина від попередніх поколінь тощо. Диферен­ціація доходів, з одного боку, — важливий чинник стимулювання людей до праці; з іншого — породжує проблему бідності, яка унеможливлює нормальний розвиток людини. Це вимагає від держави здійснення політики соціального захисту населення.

Соціальний захист населення включає заходи, які захищають громадянина певної країни від економічної та соціальної дегра­дації внаслідок безробіття та у разі втрати доходів, викликаних хворобою, народженням дитини, виробничою травмою, інвалід­ністю, похилим віком тощо.

Сучасна система соціального захисту включає такі основні елементи: сукупність державних соціальних гарантій, державна соціальна допомога та державне соціальне страхування. Система гарантій передбачає надання всім громадянам благ високої соці­альної значущості на безкоштовній основі (освіта, лікування то­що) та певних пільг окремим категоріям населення. Соціальна допомога здійснюється щодо малозабезпечених верств населен­ня, доходи яких нижчі за прожитковий мінімум. Соціальне стра­хування має за мету компенсувати втрати доходу, викликані ви­ходом на пенсію, тимчасовим безробіттям тощо.

43. Фактори економічного зростання: вплив окремих факторів на продукт, сукупний вплив факторів на продукт, залишок Солоу, графічна інтерпретація впливу виробничих факторів на економічне зростання

Екон.зростання – збільшення обсягів реального ВВП в одному періоді порівняно з іншим. Осн.показниками екон.зростання є абсолютне збільшення продукту, або його збільшення на душу населення. Макроекономічні фактори екон.зростання можуть бути поділені на три групи: 1.Фактори пропозиції : к-ть і якість природних ресурсів, к-ть і якість труд.ресурсів, обсяг сон.капіталу, наук-техн.прогрес. Саме ці фактори визначають спроможність до екон.зростання. 2. Фактори попиту: для реалізації зростаючого вир-ва потенціалу в економіці треба забезпечити повне вик-ня збільшених обсягів всіх ресурсів. А це потребує підвищення рівня сукупних витрат, тобто сукупного попиту. 3. Фактори розподілу: здатність до нарощування вир-ва недостатня для розширення загального випуску продукції. Необхідним є також розподіл зростаючих обсягів ресурсів з метою отримання максимальної к-ті корисної продукції.

Продовження на білееті №44

 

 ...  18Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх