Макроекономіка читать онлайн безплатно

5. Валовий внутрішній продукт та методи його обчислення.

ВВП ― це сукупна ринкова вартість кінцевої продукції та послуг, що вироблені резидентами країни за рік.

ВВП можна обчислити 3-ма методами:

1. За виробничим методом ВВП обчислюється як сума валової доданої вартості всіх галузей економіки плюс продуктові податки за мінусом субсидії.

ВВП = (ВВ – МВ) + (ПП – С),

де ВВ ― валовий випуск окремих галузей, МВ ― матеріальні витрати окремих галузей, ПП ― продуктові податки, С ― субсидії;

2. Метод доходів (розподільчий метод)

ВВП= ЗНП + ВКП + ЗД + П – С

ЗНП – зарплата найманих праціників; ВКП – валовий корпораиний прибуток, ЗД – змішаний дохід; П – податки на виробницво та імпорт, С – субсидії.

3. Метод видатків (метод кінцевого використання)

Y=C+I+G+NX

С – споживання, G – державні закупки, I – інвестиції, NX – чистий експорт.

6. Валовий національний дохід та валовий національний наявний дохід

ВВПне повністю відбиває доходи. Що їх отримує крахїна у своє розпорядження. 1. ВВП не враховує первинних доходів, зароблених резидентами в інших країнах та нерезидентів в даній країні. Тому застосовуєтьс більш широкий показник – валовий національний дохід, що вібиває доходи, що їх отримує країна у своє розпорядження. ВВП не враховує первинних доходів, зароблених резидентами в інших країнах та нерезидентів в даній країні. Тому застосовуєтьс більш широкий показник – валовий національний дохід (GNI), який, крім ВВП враховує також чисті доходи. Отримані резидентами за кордоном (NI): GNI = Y+NІ. Отже. GNI – це сума як внутрішніх, так і звонішніх первинних доходів.

Інший аспект, що не враховується ВВП це те, що за рахунок первинних доходівв резидентів мжуть надаватися трансферти нерезидентам і навпаки – за рахунок первинних доходів нерезидентів можуть надаватися трансферти резидентам. Цю обставину враховує валовий національний наявний дохід (GNDI), який крім ВВП та чистих доходів, враховує також чисті поточні трансферти, отримані від зовнішнього світу (NTR): GNDI = Y + NI + NTR. ВННД відображає весь дохід країни ( як заробений. Так і отриманий від зовнішньог світу), яким може розпоряжатися економіка вцілому.

7. Номінальний і реальний ВВП, поточні та постійні ціни, дефлювання та інфлювання ВВП

На рівень макроекномічних показників впливають як реальні зміни в економіці так і зміни цін. Щоб розмежовувати вплив на ВВП фізичних обсягів виробництва та цін, розрізняють номінальний ВВП та реальний ВВП. Номінальний ВВП (Yn) обчислюється в поточних цінах, до яких належать ціни того періоду (t), що аналізується. Реальний ВВП обчислюєтья у постійних (незмінних) цінах, до яких відносять ціни базового періоду (t-1).

Поточні ціни – фактичні ціни того періоду, що є предметом аналізу. Постійні ціни – фактичні ціни того року, що беруть базовий в разі обчислення макроекономічної динаміки.

Для визначення цінових змін ВВП використовуються індекси цін (Р). Оснвоними з них є індекс цін ВВП (дефлятор ВВП) та індекс споживчих цін. Вони відображають темп зростання цін у періоді t порівняно з періодом t-1 відповідно на всі товари та послуги або на споживчі товари та послуги. Якщо індекс цін періоду t є відомою величиною, то можна метождами дефлювання або інфлювання визначати реальний ВВП у періоді t: Y=Yn/P.

Дефлювання – перетворення номінальних показників у реальні для років, що мали більш високі ціни порівняно з базовим роком. Інфлювання – перетворення номінальних показників у реальні для років, що малинижчі ціни порівняно з базовим.

- дефлятор ВВП

Y= (Y-1+∆Y)P

-

приріст номінального ВВП

 

 ... 3Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх