Макроекономіка читать онлайн безплатно

8. Зайнятість і безробіття: види зайнятості, рівень безробіття та його види, природне безробіття та потенційний ВВП

Зайнятість населення – це діяльність працездатного населення країни, спрямована на відтвор. ВВП та нац.доходу. Вона визнач. чисельністю осіб, що викон.будь-яку роботу за певну зароб.плату або з метою отримання інших видів доходу. Безробіття – економічне явище, коли частина економічно активного населення не має можливості використати свою робочу силу.

Рівень зайнятості виявляється через рівень безробітя, який характеризує співівідношення між чисельністю безробітних (U) та чисельністю робочої сили (L).

Залежно від причин, які викликають безробіття, розрізняють його види: фрикційне, структурне та циклічне. При цьому фрикціне та структурне безробіття складають поняття природнє безробіття. Природнє безробіття – те, яке є внутрішньою або природною потребою суспільства для функціонування економіки.

Структурне безробіття – безробіття, що виникає внаслідокневідповідності між попитом та пропозицією наробочу силу за професією, кваліфікацією, географічними та іншими ознаками.

Фрикційне безробіття – те, що виникає внаслідок добровільної зміни місця роботи.

Циклічне безробітття – те, що виникає внаслідок загального падіння попиту на ринку праці.

В залежності від рівня безробіття, виділяють повну та неповну зайнятість. Повна зайнятість – зайнятість на рівні природнього безробіття. ВВП, яке виробляється в умовах повної зайнятості – потенційне ВВП.

9. Розрив між фактичним та потенційним ВВП: закон Оукена, втрати ВВП від циклічного безробіття

Якщо фактичний рівень безробіття перевищує його природній рівень, то це значить про виникнення циклічного безробіття. Циклічне безробітття – те, що виникає внаслідок загального падіння попиту на ринку праці і є причиною неповної зайнятості. За цих умов певна частка робочої сили не використовується для виробництва ВВП. Це викликає відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП. Чим вище циклічне безробіття, тим більше є відсоток відставання (∆у) і тим більшу величину ВВП втрачає економіка (∆У).

Оукен емпірично виявив залежність, за якою кожний відсоток циклічного безробіття викликає 2,5% відставання У від Ур. Це дістало назву закона Оукена. За цим законом можна обчислити втрати ВВП за кодного рівня циклічного безробіття.

∆y = (u – un)2,5 – закон Оукена

- потенційний ВВП

∆Y = Y – Yp – втрати ВВП

10. Циклічність як форма економічного розвитку: структура економічних циклів та причини циклічних коливань в економіці

Важливою особливістю економіки, що спирається на ринкові відносини є її нестабільність. Розвиток ринкової економіки засвідчує, що зростання виробництва періодично чергується з його падінням. У роки падіння ВВП безробіття зростає. Ціни падають, а прибутковість зменшується. У роки зростання ВВП підвищується рівень зайнятості населення, зростають ціни та збільшуються прибутки. Такі коливання в економіці відбуваються не хаотично. А в формі економічниї (ділових) циклів, які складаються з 4-х фаз: криза (падіння), депресія (застій), пожвавлення, піднесення (зростання).. Вихідною фазою економічного циклу слід вважати кризу, яка порушує нормальний поступальний хід економічнго розвитку. Всі наступні фази відновлюють його.

Причини циклічних коливань:

1) великі технічні нововведення, які з’являються нерегулярно і зумовлюють коливання в діловій активності.

2) політичні перевороти, різка трасформація моціально-економічної системи, війна та інші випадкові події системного характеру.

3) помилкові рішення в грошово-кредитній політиці\, які супроводжуються появою надмірної кілкості грошей або надмірним вилученням грошей з оброту.

4) різкі зміни в зовнішніх умовах функціонування національної економіки.

 

 ...  4Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх