Маркетинг часть 3 онлайн

1.1. Сутність маркетингу

1.2. Еволюція концепцій маркетингу

1.3. Основні категорії маркетингу

2.1. Принципи та функції сучасного маркетингу

2.2. Види сучасного маркетингу

2.3. Нормативно-законодавча база, що регламентує маркетингову діяльність в Україні

3.1. Первинна і вторинна маркетингова інформація та методи їх збору.

3.2. Маркетингове середовище як об'єкт дослідження

4. 1. Маркетингова товарна політика та її завдання. Товари та їх класифікація

4.2. Конкурентноздатність та якість товару

4.3. Товарний асортимент та номенклатура

4.4. Торгова марка, її завдання в товарній політиці

4.5. Упаковка, її функції

5.1. Інновації та їх значення в товарній політиці

5.2. Планування нових товарів

5.3. Основні причини невдач нових товарів

6.1. Цінова політика, її цілі та етапи розроблення

6.2. Моделі ціноутворення. Встановлення базової та кінцевої ціни

6.3. Цінові стратегії

7.1. Методи прямого ціноутворення

7.2. Непряме маркетингове ціноутворення

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх