Міжнародне приватне право

АНОТАЦІЯ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1 ВСТУП ДО МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Розділ 2 ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Розділ 3 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Розділ 4 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМЦІВ

Розділ 5 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ — СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Розділ 6 ДЕРЖАВА — СУБ'ЄКТ МІЖНАРОДНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Розділ 7 ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Розділ 8 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ (ДЕЛІКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ)

Розділ 9 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розділ 10 МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ТА ВАНТАЖІВ

Розділ 11 МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

Розділ 12 ПАТЕНТНЕ ПРАВО

Розділ 1З АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

Розділ 14 ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Розділ 15 СІМЕЙНЕ ПРАВО

Розділ 16 СПАДКОВЕ ПРАВО

Розділ 17 МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС І НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

Розділ 18 МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх