Нариси з історії України: Формування української модерної нації

АНОТАЦІЯ

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ НАЦІЇ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НА ДОСВІТКАХ НОВОЇ ДОБИ

ІНТЕҐРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАД РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ

ПЕРША ХВИЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ У ПІДРОСІЙСЬКІЙ УКРАЇНІ

РОСІЙСЬКІ ТА ПОЛЬСЬКІ РЕВОЛЮЦІЙНІ РУХИ В УКРАЇНІ 1820-1830 РР.

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО: УКРАЇНСЬКА ВІДПОВІДЬ НА НОВУ ІМПЕРСЬКУ ІДЕОЛОГІЮ

ПОЧАТКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

ВІД СТАРОЇ ДО НОВОЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 2. ЗІ СЕЛЯН У НАЦІЮ: НЕЗАВЕРШЕНИЙ ПРОЕКТ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ У ПІДРОСІЙСЬКІЙ УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У 1860-1880-Х РР.

ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ НА НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XIX–НА ПОЧАТКУ XX СТ. 

МІЖ МІСТОМ І СЕЛОМ: МОБІЛІЗАЦІЙНІ ЗДАТНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РУХУ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ

РОЗДІЛ 3. У ВОГНІ ВІЙНИ І РЕВОЛЮЦІЇ: 1914-1921  

ЩО ТАКЕ УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

ДОБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА

ЗУНР: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА МІЖ СЯНОМ І ЗБРУЧЕМ

ДОБА ДИРЕКТОРІЇ: ВІДРОДЖЕННЯ РЕСПУБЛІКИ

БІЛЬШОВИЦЬКЕ ЗАВОЮВАННЯ УКРАЇНИ

ЧОМУ ЗАЗНАЛА ПОРАЗКИ УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ?

РОЗДІЛ 4. ВЕЛИКА ПАУЗА

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА У 1920-І: ДОБА УКРАЇНІЗАЦІЇ

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА У 1930-І: ДЕСЯТИЛІТТЯ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ

ЗАХІДНА УКРАЇНА У МІЖВОЄННУ ДОБУ: ПІД КОЛЕСАМИ ІСТОРІЇ

ЗАХІДНА УКРАЇНА У МІЖВОЄННУ ДОБУ: ПОВОРОТ НАПРАВО 

СПАДЩИНА МІЖВОЄННОЇ ДОБИ

РОЗДІЛ 5. МІЖ ДВОМА ТОТАЛІТАРИЗМАМИ

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ТА РАДЯНИЗАЦІЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ, 1939-1941

УКРАЇНА В ПЕРШІ МІСЯЦІ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 

НІМЕЦЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ 

ПИТАННЯ КОЛАБОРАЦІЇ: СПРОБА ОЦІНКИ

ПАРТИЗАНСЬКИЙ І ПОВСТАНСЬКИЙ РУХИ

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ НАПРИКІНЦІ ВІЙНИ (ЛІТО 1943 ВЕСНА 1945)

БАЛАНС ВТРАТ І ЗДОБУТКІВ

РОЗДІЛ 6. УКРАЇНА, 1945-1985: НОВА ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ

УКРАЇНА У 1945-1953 РР.: КІНЕЦЬ СТАЛІНСЬКОЇ ДОБИ

1953-1972: ВІДРОДЖЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНОГО АВТОНОМІЗМУ

1972–1982: ВЕЛИКИЙ ПОГРОМ 

 ЗА ПРАВА ЛЮДИНИ І НАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ 

 УКРАЇНА 1945 1985 РР.: ПРОПАЩИЙ ЧАС?

ВІД ЧОРНОБИЛЯ ДО САМОСТІЙНОСТІ

ПЕРШІ РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх