Інформаційні системи і технології

ВСТУП

Життя сучасної людини тісно пов'язане з великою кількістю різноманітної інформації, яку доводиться обробляти, відкидаючи непотрібну, фільтрувати, здійснювати в ній пошук необхідних даних. Обсяг інформації постійно збільшується, завдання ускладнюються. Тому використання інформаційних систем стає складовою діяльності будь-якого фахівця — економіста, менеджера, соціолога тощо, важливим чинником успішного функціонування організації загалом. Отже, засвоєння принципів будови та ефективного застосування інформаційних систем і технологій стає дедалі актуальнішим.

Мета пропонованого навчального посібника — систематичний виклад теоретичних основ будови інформаційних систем, баз і банків даних та їх послідовного застосування в різних середовищах.

Рівень викладеного у посібнику матеріалу передбачає, що студенти засвоїли попередні курси з інформатики, а відтак знайомі з принципами будови файлової системи, графічної оболонки Windows, з програмами обслуговування файлових систем, середовищами Word та Excel. Призначений для підготовки студентів з дисциплін "Інформаційні системи та технології", "Інформаційні системи в управлінні", "Інформаційні системи управління персоналом", "Інформаційне забезпечення управління трудовими ресурсами".

3

 

 ... 3Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх