Німецька мова для студентів фінансово-економічних спеціальностей

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ У сучасних умовах широкого розвитку міжнародних зв’язків практичне володіння іноземними мовами набуває дуже важливого значення для спеціалістів різних галузей науки, техніки та культури. Даний посібник включає програмний матеріал, необхідний для засвоєння студентами 1-го курсу фінансово-економічних спеціальностей. Мета посібника — навчити студентів читати, розуміти та вести бесіду за матеріалами текстів. Для одержання потрібної інформації за фахом додаються тексти для позааудиторного читання. Крім того, опрацювавши дані завдання, студенти зможуть вести бесіду з вивченої теми. Завдання складаються з основного курсу, який включає наступні теми: “Наша академія”, “Я студент Академії ДПС України”, “Моє навчання”, “На занятті німецької мови”, “Україна”, “Економічні райони України”, “Економічні реформи в Україні”, “Німеччина”, “Берлін”. Підібрані вправи на закріплення граматичного матеріалу за темами: “Порядок слів у питальному та розповідному реченнях”, “Іменник”, “Артикль, рід, число, відмінювання”, “Прикметник”, “Ступені порівняння прикметників”, “Заперечення в німецькій мові”, “Займенник. Види займенників”, “Числівник”, “Кількісні та порядкові числівники”, “Дієслово”, “Часові форми дієслів”, “Пасивний стан дієслів”, “Наказовий спосіб дієслів”.

UNSERE AKADEMIE 

MEIN STUDIUM

IM ÜBUNGSRAUM

BERLIN

DIE UKRAINE

WIRTSCHAFTLICHE REGIONEN

WIRTSCHAFTSREFORMEN IN DER UKRAINE\

ТЕКСТИ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОГО ЧИТАННЯ P R O D U K T I V I T Ä T

S T R E I K U N D A U S S P E R R U N

FIRMA

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх