Нотаріат в Україні

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

Г. С. Семаков, С. П. Кондракова

НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

Курс лекцій

Київ 2001

ББК 67.9(4УКР)75я73 С30

Рецензенти: В. О. Корчинський, канд. юрид. наук, доц. В. I. Рудник, канд. юрид. наук, доц.

Відповідальний редактор I. В. Хронюк

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 5 від 30.05.01)

Семаков Г. С, Кондракова С. П.

С30       Нотаріат в Україні: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2001. — 120 с. — Бібліогр.: с. 114-116.

ISBN 966-608-115-6

Пропонований курс лекцій підготовлений згідно із Законом України "Про нотаріат" та іншими правовими нормами, що регулюють діяльність нотаріату. Висвітлюються суть та завдання нотаріальної діяльності, система і компетенція нотаріальних органів, загальні правила їх організації і діяльності, порядок вчинення найпоширеніших нотаріальних дій.

Для студентів спеціальності "Правознавство" вищих навчальних закладів.

ББК 67.9(4УКР)75я73 + 67.75я73

 

ISBN 966-608-115-6

©Г. С. Семаков, С. П. Кондракова, 2001 © Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП), 2001

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх