Нотаріат в Україні

ПЕРЕДМОВА

Відповідно до навчальної програми вищої школи дисципліну "Нотаріат в Україні" вивчають в юридичних закладах України.

Майбутні правознавці зобов'язані знати принципи організації, мету і завдання діяльності органів, які здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції.

Правоохоронні органи — важлива складова державних органів, до функцій яких входить забезпечення конституційних принципів щодо зміцнення законності та правопорядку в усіх сферах життєдіяльності країни.

Запровадження конституційних положень у різні галузі права, безперечно, впливає також на діяльність нотаріальних органів, які діють від імені держави і на які покладаються певні правозахисні та правоохоронні функції.

Основне завдання нотаріату — охорона власності, прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, запобігання правопорушенням і як наслідок — забезпечення законності, насамперед у цивільно-правових відносинах.

Донедавна нотаріат в Україні не посідав чільного місця в системі правоохоронних органів, а нотаріус здебільшого був реєстратором нотаріальних дій. Формування у країні ринкових відносин, основою яких є приватна власність, посилення цивільно-правової активності населення, розвиток підприємництва і, як результат, значне збільшення обсягу роботи нотаріату зумовили прийняття в 1993 р. Закону України "Про нотаріат" (далі — Закону).

Принципово новим у цьому Законі було введення в державне законодавство положення про приватний нотаріат. Крім того, нові положення Закону регламентували підвищення вимог до посади нотаріуса, його правовий статус, порядок допущення до нотаріальної діяльності осіб з вищою юридичною освітою.

Згідно з вимогами Закону в Україні вперше було створено державні нотаріальні архіви.

Підвищення вимог до посади нотаріуса зумовлювалося розвитком господарської діяльності у країні, що спричинювалось до необхідності укладення великої кількості угод, договорів та визначення їх правового значення шляхом надання їм офіційності та юридичної вірогідності.

Нині в Україні триває процес удосконалення нотаріальної діяльності. Про це свідчать прийняті в 1998 р. Укази Президента України "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" і "Про впорядкування справлення плати за вчинення нотаріальних дій", згідно з якими значно поширились компетенція і повноваження приватного нотаріату.

Про подальше правове реформування нотаріату з метою безумовного забезпечення важливого принципу правової держави — поєднання інтересів громадянина і держави на основі пріоритетності прав людини і громадянина — свідчить проект нового закону "Про нотаріат", який розглядається у Верховній Раді України. У запропонованому проекті Закону основним є положення про те, що нотаріат в Україні повинен існувати як незалежний правовий інститут, який діє від імені держави і керується лише законом.

Пропонований курс лекцій з урахуванням чинного законодавства висвітлює положення про організаційну побудову нотаріату в Україні, правову регламентацію його діяльності, принципи нотаріальної діяльності, завдання, загальні правила і порядок вчинення нотаріальних дій.

 

 ... 3Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх