Нотаріат в Україні

Тема 1 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

1.1. Поняття нотаріату. Предмет і завдання нотаріальної діяльності

Згідно з Конституцією України (ст. 59) [1] кожному громадянину гарантоване право на одержання правової допомоги. Нотаріат разом з іншими правовими інститутами забезпечує реалізацію цього конституційного права громадян. При цьому предмет діяльності нотаріату обмежений безспірною цивільною юрисдикцією.

Нотаріат в Україні (ст. 1 Закону) — це система органів і посадових осіб, на яких покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, і вчинювати інші передбачені законодавством нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріат є правовим інститутом, який забезпечує охорону та захист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом здійснення нотаріальних дій від імені держави. Нотаріальна діяльність спрямована на надання офіційної сили, вірогідності юридичним правам, фактам і документам.

Нотаріус посвідчує лише безспірні права та безспірні факти, у наявності яких він може переконатися безпосередньо або на підставі відповідних документів.

Основні завдання нотаріату:

забезпечувати захист і охорону власності, права і законні інтереси фізичних та юридичних осіб;

сприяти зміцненню законності та правопорядку;

попереджати правопорушення.

Захист прав і законних інтересів громадян та організацій при вчиненні нотаріальних дій гарантує Закон України "Про нотаріат". Порушення встановленого законодавством порядку вчинення нотаріальних дій призводить до недійсності нотаріального акту.

Виконуючи функцію контролю за законністю в цивільному обороті, нотаріат реалізує друге завдання — зміцнює законність і правопорядок. Вчиняючи певну нотаріальну дію, нотаріус підтверджує цим законність і достовірність нотаріальної дії та запобігає можливим порушенням прав та інтересів осіб, які звернулися до нього.

Підтверджуючи законність і достовірність нотаріальної дії, нотаріус виконує третє завдання — запобігає можливим правопорушенням. Так, якщо нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася заінтересована особа, не відповідає законодавству України, нотаріус відмовляє у її вчиненні, запобігаючи можливим негативним наслідкам.

Виходячи із завдань, які виконують нотаріальні органи, доходимо висновку, що сутність нотаріальної діяльності полягає в посвідченні та підтвердженні певних прав і фактів, в юридичному закріпленні цивільних прав з метою запобігання можливим правопорушенням.

1.2. Правова основа діяльності нотаріату

Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України [1], Закон України "Про нотаріат" [9] та інші державні законодавчі акти України.

У правовому регулюванні діяльності нотаріату велике значення мають Закони України "Про власність" (1991 р.) [6], "Про селянське (фермерське) господарство" (1993 р.), "Про приватизацію державного майна" (1997 р.) [11], "Про заставу" (зі змінами 1997 р.) [7; 8], "Про плату за землю" (1992 р.), а також постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, зокрема Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату (1994 р.), декрети "Про приватизацію земельних ділянок" (1992 р.) [14], "Про державне мито" (1993 р.) [13]. Джерелом правового регулювання нотаріальної діяльності є накази і листи Міністерства юстиції України, що регламентують питання організації та діяльності нотаріальних органів, зокрема накази про затвердження Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату (1993 р. із змінами 1997 р.) [19], Положення про державний нотаріальний архів (1994 р.) [18], Положення про порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (1994 р. зі змінами 1997 р.) [20], Положення

про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності (1994 р.) [21], Положення про Єдиний реєстр для реєстрації заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (1997 р.) і Положення про єдиний реєстр доручень (1998 р.). Суттєвим доповненням до Закону України "Про нотаріат" є затверджена наказом Міністерства юстиції України Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (1994 р.) із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції (1996, 1997 р.) [23], Правила ведення нотаріального діловодства

(1993 р.).

Для організації діяльності нотаріату особливе значення мають Укази Президента України "Про впорядкування справлення плати за вчинення нотаріальних дій" (1998 р.) [16], "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" (1998 р.) [15].

 

 ...  5Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх