ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Практичне значення одержаних результатів.

У підрозділі 1.2. "Регіон як об'єкт державного управління"

Підрозділ 2.2. "Система органів управління соціально-економічним розвитком регіону та їхня компетенція"

Підрозділ 2.4. "Співвідношення централізованого і локального правового регулювання розвитку соціально-економічної сфери регіону"

Список опублікованих автором праць за темою дисертації

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх