Основи педагогіки вищої освіти

РОЗДІЛ І. Загальні основи педагогіки вищої школи МОДУЛЬ 1

План:

Основні поняття теми: об’єкт та предмет педагогіки, педагогіка вищої школи, педагогічна система; методологічні, суттєві категорії пе-дагогіки вищої школи; педагогічне дослідження, мета, проблема, гіпо-теза, задачі дослідження; методологія, методика, метод дослідження. Рекомендована література:

Завдання педагогіки вищої школи:

До основних принципів належать:

Статут вищого навчального закладу складається із розділів:

Розробка методики орієнтована на вивчення педагогічних явищ через накопичення фактів, їх висвітлення і пояснення.

Індивідуальна самостійна робота Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

Завдання з вивчення першоджерел:

1. Провести мікродослідження. Методика. Тест на об’єктивність.

Ключ до методики.

План

Рекомендована література

Форми проведення заняття.

По горизонталі:

ТЕМА: МЕТОДИ ТА МЕТОДИКА ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІ-ДЖЕНЬ.

МЕТОДИ ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ КОНКРЕТНО НАУКОВІ

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

Контрольна робота до модуля. Теоретичні питання: І рівень.

План

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх