Основи сучасної екології

АНОТАЦІЯ

Переднє слово

Вступ

Розділ 1 Quo vadis?

Розділ 2 Екологія на зламі тисячоліть

Розділ 3 Основні закони аутоі демекології

Розділ 4 Екологічні закони для великих систем

Розділ 5 Люди і потреби. Природні ресурси

Розділ 6 "Вибух" забруднень і колапс людства

Розділ 7 Людина і гідросфера Землі

Розділ 8 Ґрунти: деградація, забруднення, сміття

Розділ 9 Радіаційний фон і забруднення

Розділ 10 Уроки Чорнобиля

Розділ 11 Екологія і сценарії майбутнього

І. КЛАСИФІКАЦІЯ КАТАСТРОФ, АВАРІЙ І НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ

ІІ. РОЛЬ КАТАСТРОФ В ЕВОЛЮЦІЇ БІОСФЕРИ

ІІІ. ПРИРОДНІ КАТАСТРОФИ І УКРАЇНА

СЛОВНИК НАЙУЖИВАНІШИХ ТЕРМІНІВ

Список використаної та рекомендованої літератури

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх