Політологія для політика і громадянина

1 частина. ДЖЕРЕЛА, ІСТОРІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

У стародавніх манускриптах немає і згадки про такі терміни, як "політична наука" та "політолог". Але відсутність цих слів аж ніяк не означає, що проблеми політики та політичного розвитку суспільства не цікавили тогочасних мислителів.

У працях китайських, індійських, грецьких "праполітологів" можна знайти численні думки щодо способів організації політичної влади, досягнення соціальної стабільності, поведінки вищих "політичних "менеджерів" та електорату".

Більше того, за останні 3-4 тисячі років існування як зорганізованої світової спільноти людство віднайшло не так уже й багато концептуальних моделей політичного розвитку та форм внутрішньої структурної побудови й організації суспільства.

Вам потрібні докази?

Перш ніж навести їх, спробуємо сформулювати одні й ті самі загальні політичні проблеми, що ними переймалися й переймаються мислителі всіх часів і народів.

• Що таке держава? Хто її створює: люди чи боги? Кому вона слугує: загальному благу чи можновладцям?

• Хто має керувати: спадковий монарх, демократично обраний уряд чи диктатор? Яким слід бути правителю?

• Які відносини мають бути між сторонами трикутника "держава — громадянське суспільство — людина"? їхні права та обов'язки?

• Що таке право: божественна данина, договір між громадянами, що має ранг закону, чи веління розуму?

• У чому суть справедливості? Що справедливо: рівність чи нерівність? Чи варто терпіти несправедливість?

8

•   Наскільки узгоджуються між собою політика й мораль?

Ці запитання поставали й поставатимуть перед людьми доти, доки існуватиме людство. З'ясуємо, які відповіді давали на них наші попередники за давноминулих і недавніх часів.

 

 ...  4Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх