Порівняльне правознавство (Курс лекцій)

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Курс лекцій

Київ 2004

ББК 67я73 Г63

Рецензенти:      А. Ю. Олійник, д-р юрид. наук

В. П. Михайленко, канд. юрид. наук, доц.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 1 від 27.01.04)

Голяк Л. В.

Г63 Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. — К.: МАУП, 2004. — 200 с. — Бібліогр. в кінці тем.

ISBN 966-608-423-6

У пропонованому курсі лекцій розглянуто найважливіші аспекти сучасного порівняльного правознавства, що стосуються об'єктів компаративістики, визначено нові підходи до вивчення правових шкіл сучасного світу.

Для студентів, слухачів, аспірантів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами порівняльного правознавства.

ББК 67я73

©  Л. В. Голяк, А. С. Мацко,

О. В. Тюріна, 2004

©  Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-423-6           управління персоналом (МАУП), 2004

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх