ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

В. С. Куйбіда

ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Монографія

Київ 2004

УДК 352.075.001.3/001.76 ББК 67.9(4УКР)301 К89

Рецензенти:   I. В. Розпутенко, д-р наук з держ. упр., проф.

В. П. Тронь, д-р наук з держ. упр., проф. В. М. Шаповал, д-р юрид. наук, проф.

Рекомендовано Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 2 від 20.02.04)

Куйбіда В. С.

К89 Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. — К.: МАУП, 2004. — 432 с.: іл. — Бібліогр.: с. 373-431.

ISBN 966-608-407-4

У монографії пропонується цілісна концепція вдосконалення методів та диверсифікації принципів функціонування самоврядних органів у контексті розвитку системи місцевого самоврядування. Досліджується система конституційно-правових засад місцевого самоврядування України. Розкриваються особливості процесу становлення конституційно-правових засад місцевого самоврядування та аналізуються теоретичні та практичні аспекти їх реалізації, осмислюються напрями вирішення виявлених проблем. Розглядаються організаційно-правові питання територіальної та матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування, проблеми функціонування його представницьких та виконавчих органів.

Для науковців, муніципальних службовців, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться місцевим самоврядуванням.

ББК 67.9(4УКР)301+66.3(4УКР)12

 

ISBN 966-608-407-4

©  В. С. Куйбіда, 2004

©  Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП), 2004

ЗМІСТ

вступ  6

Розділ 1

теоретико-методологічні принципи і

методи діяльності органів

місцевого самоврядування         9

Місцеве самоврядування як об'єкт дослідження науки

управління   9

Зміст організаційно-функціональних принципів діяльності

органів місцевого самоврядування      26

Сутність методів діяльності органів

місцевого самоврядування         46

Дослідження організаційно-функціональних принципів і методів діяльності органів

місцевого самоврядування         56

Організаційно-функціональні принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування у світлі теорій

та концепцій науки управління    66

Висновки до першого розділу     88

розділ 2

фактори формування принципів і методів

діяльності органів місцевого

самоврядування     92

Сутність і класифікація факторів формування організаційно-функціональних принципів і

методів діяльності органів місцевого самоврядування        92

Історичні фактори формування організаційно-функціональних принципів і

методів діяльності органів місцевого самоврядування       101

Політико-правові фактори формування організаційно-функціональних принципів і методів діяльності

органів місцевого самоврядування      127

Соціально-економічні фактори формування організаційно-функціональних принципів і

методів діяльності органів місцевого самоврядування        131

2.5. Інші фактори формування організаційно-функціональних принципів і методів діяльності органів

місцевого самоврядування         139

Висновки до другого розділу       151

Розділ 3

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ І МЕТОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЙОГО СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ   154

Класифікація сучасних проблем функціонування

органів місцевого самоврядування в умовах

трансформації суспільства          154

Аналіз політико-правових проблем      167

Організаційно-функціональні принципи і

методи діяльності органів місцевого самоврядування

в світлі соціально-економічних проблем         183

Регіональні особливості діяльності органів місцевого

самоврядування     194

Роль місцевого самоврядування в сучасній

регіональній політиці        202

Висновки до третього розділу     207

Розділ 4

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ І МЕТОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ        209

Інформатизація як фактор побудови

інформаційного суспільства       209

Правове регулювання інформаційних відносин в Україні.... 224

Інформатизація діяльності органів

місцевого самоврядування         235

"Електронне врядування" в системі

місцевого самоврядування         249

Висновки до четвертого розділу            271

Розділ 5

ТЕНДЕНЦІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

І ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ І

МЕТОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ        275

Пошук шляхів підвищення ефективності діяльності

органів місцевого самоврядування       275

Зміцнення економічних основ місцевого самоврядування.... 303

Перспективні напрями удосконалення діяльності органів

місцевого самоврядування: необхідність пошуку нових

принципів та застосування нових методів       331

Нові форми самоорганізації населення та їх

взаємовідносини з органами місцевого самоврядування  340

Висновки до п'ятого розділу        350

Висновки      353

Додатки         360

Список використаної та рекомендованої літератури           373

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх