Сергій Авраамович Верхратський (1894—1988) (Заблудовський) ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

МЕДИЦИНА В СТАРОДАВНІЙ АМЕРИЦІ

Народи Стародавньої Америки створили багату культуру, зокрема медичну. Культура ця була значною мірою знищена під час іспанського вторгнення і завоювання (Конкіста) в кінці

XV     — на початку XVI ст. Культура народів Стародавньої Аме­рики сягає: народу майя (в Центральній Америці — території сучасних країн Нікарагуа, Гватемала, Гондурас, Сальвадор) до І тис. н. е.; народу ацтеків (територія сучасної Мексіки)—до XII ст. н. е.; інків (території сучасних Перу, Еквадору і Північ­ного Чілі) —до XIV ст. н. е. Існували інші племена і території Стародавньої Америки, що залишили менш цінну спадщину. Ви­значним дослідником культури аборигенів Стародавньої Амери­ки був радянський учений Ю. В. Кнорозов, що розшифрував пи­семність майя — піктографічну і ієрогліфічну. Після відкриття Америки експедиціями Христофора Колумба (1492), а після нього — Амеріго Веспуччі країни Східної півкулі збагатилиея невідомими доти сільськогосподарськими культурами (картопля, кукурудза, гарбуз, диня, тютюн, какао, бавовна), а також лі­карськими речовинами: кора хінного дерева проти малярії; гва- якове дерево, яким лікували тоді сифіліс і туберкульоз, іпека- куана, наперстянка, перуанський бальзам та ін. Значного роз­витку досягли медичні знання у народів майя і ацтеків: досяг­нутий ними рівень цілковито можна порівняти з досягненнями Греції і Риму у Східній півкулі, а в деяких галузях він навіть перевищував медицину феодальної Європи в XV ст.

В ацтеків мало місце культове принесенню в жертву живих людей — звичайно полонених; збереглися зображення: розтина­лася грудна клітка і виривалося серце. У столиці ацтеків Тініч- тітлені (на місці нинішньої столиці Мексіки — м. Мехіко) ви­явлено піраміду з 62 тисяч людських черепів. У значно менших розмірах людські жертвоприношення мали місце у майя. Наро­ди Стародавньої Америки мали досить розвинені уявлення про будову людського тіла: відомо кількасот анатомічних термінів, якими послугувалися ацтеки. Цікаво, що майя вважали людино­подібних мавп предками людей. З хвороб найбільш поширена була малярія. Лікуванням хвороб крім жерців займались на­родні лікарі, що користувалися великою кількістю традиційних емпіричних лікувальних засобів. В ацтеків були сади лікар­ських рослин, подібних до яких на час Конкісти, тобто до

XVI      ст., Європа ще не знала. В «Історії держави інків» Гарсі- ласа де ла Bera е відомості про численні лікувальні засоби і правила лікування давньої перуанської медицини.

Високого рівня досягли у народів Стародавньої Америки ро­допоміч і лікування жіночих хвороб. Родопоміччю займалися жінки, які вже родили. Вони визначали обмацуванням рівень вагітності і положення плода, ретельно мили породіллю у па­ровій лазні, давали ліки для знеболювання й стимулювання по­логів і приймали пологи — звичайно вдвох. У гінекологічній практиці досі використовуються деякі засоби Стародавньої Аме= рики. У народу інків успішно здійснювали хірургічні втручання, зокрема трепанації черепів. Ретельні сучасні дослідження пока­зали, що трепанації робилися не тільки з ритуальною, а й з лі­кувальною метою. Застосовувалось знеболювання різними міс­цевими засобами, зокрема соком кактусів — наркотичний ефект їх нині знайшов підтвердження. У майя, ацтеків та інків існу­вали деякі форми організації лікувальної та санітарної справи, зокрема для обслуговування війська, а також у містах. Знищен­ня іспанськими завойовниками значної частини решток цивілі­зації народів Стародавньої Америки, зокрема в галузі медици­ни,— непоправна втрата для світової науки.

 

 ...  13Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх