Сергій Авраамович Верхратський (1894—1988) (Заблудовський) ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

Перші жінки-лікарі

У Росії, як і в інших країнах, жінкам вступати до універси­тетів не дозволялося. В. О. Кашеварова-Руднєва (близько 1842—1899) —перша жінка, яка виявила надзвичайну наполег­ливість і непересічні здібності, дістала, як виняток, дозвіл на проходження курсу навчання у Петербурзькій медико-хірургіч- ній академії і одержала в 1869 р. диплом лікаря, а в 1872 р.— диплом доктора медицини. Права працювати в державних уста­новах їй не дали, і вона змушена була займатися приватною практикою, як і Н. П. Суслова (1843—1918) та М. О. Боко­ва — перші жінки, яким швейцарський уряд дозволив надати диплом доктора медицини Цюріхського університету. Щоб при­пинити від'їзд жінок для здобування вищої освіти до Швейца­рії, де вони спілкувалися з емігрантами-революціонерами з Ро­сії, царський уряд змушений був дати дозвіл на відкриття в 1872 р. медичних курсів для жінок при Миколаївському вій­ськовому госпіталі. У 1882 р. ці курси було закрито і тільки під натиском громадськості було дозволено в 1897 р. відкрити окремі Вищі медичні жіночі курси в Петербурзі і Москві без державних асигнувань на утримання їх. Жіночу фельдшерську школу було відкрито в Петербурзі у 1882 p., а з 1895 р. посту­пово при багатьох губернських земських лікарнях почали від­кривати школи для фельдшериць-акушерок.

 

 ...  48Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх