Шпаргалка з економіки підприємства

1.Предмет і завдання курсу ” Економіка підприємства”

4. Правові основи господарювання.

10. Підприємництво як сучасна форма господарювання.

13. Поняття про робочу силу підприємства. Показники чисельності працівників на підприємстві.

21. Форми і системи оплати праці.

24.Економічна сутність основних засобів під-ва, їх класифікація.

28. Ремонт основних засобів та його економічне значення.

35. Поняття нематеріальних активів.

38.Склад оборотних засобів під-ва.

42. Показники ефективності використання оборотних засобів.

46. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень

51. Сутність, загальні і пріоритетні напрямки науково-технічного прогресу.

57. Формування та використання виробничої потужності підприємства.

63. Система технічного обслуговування підприємства

66. Прогнозування розвитку підприємств.

69. Тактичне та оперативне планування.

72. Формування програми випуску продукції.

75. Поняття про витрати і собівартість продукції, робіт і послуг.

78. Групування витрат виробництва за статтями калькуляції.

81 Шляхи зниження витрат виробництва.

84. Поняття про основні результати виробничо-господарської і комерційної діяльності підприємства.

87. Платежі з прибутку підприємства до державного бюджету і до поза-бюджетних фондів

91. Оцінка фінансового стану підприємства

94. Характеристика економічної безпеки господарюючого суб’єкта.

97. Характеристика кризової ситуації на підприємстві.

101. Розробка і здійснення програми реструктуризації підприємства.

103. Суть банкрутства і чинники, що його спричиняють.

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх