Шпаргалка з конституційного права України

1.Конституційне право – провідна галузь права України.

5. Поняття та ситема інститутів конституційного права України.

8.Порядок реалізації конституційно-правових норм.

9.Поняття і види конституційно-правових відносин.

10. Суб»єкти і об»єкти конституційно-правових відносин.

11.Підстави виникнення і припинення конституційно-правових відносин.

12.Поняття і види джерел конституційного права.

15.Залаьна характеристика і основні риси Конституції України.

19. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела конституційного права України.

22.Перспективи розвитку Конституції України.

29. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

31. Поняття і ознаки правової держави.

32. Інститут захисту конституційного ладу України.

33. Основні засади взаємовідносин громадянського суспільства і держави

36. Декларація про державний суверенітет України (16. 07. 90). Її роль в становленні держави України

38. Поняття і зміст компетенції держави України.

40.Суть і зміст народовладдя в Україні.

44. Демократизм виборчої системи в Україні.

47. Статус ЦВК

48. Виборчий процес в Україні.

52.Демократичні засади підготовки і проведення референдумів.

54.Поняття, принципи і зміст правового статусу особи.

60. Класифікація прав і свобод громадян.

61. Політичні права і свобода громадян України.

63. Громадянські права і свободи громадян України.

65. Система обов’язків громадян України.

68. Права і обов’язки іноземців в Україні.

73. Поняття права притулку.

75. Поняття, ознаки і система органів Української держави.

77. Порядок утворення Верховної Ради України.

80. Організація роботи Верховної Ради України.

82. Порядок проведення виборів Президента України.

88. Система органів виконавчої влади

89. Центральні органи виконавчої влади

91. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.

94. Загальна характеристика судової системи України

95. Конституційно-правовий статус народного депутата.

97. Права і обов’язки депутатів.

98. Основні гарантії депутатської діяльності.

99. Депутатський запит і депутатське звернення.

100. Поняття і значення основі принципи територіального устрою держави.

103. Система органів влади в АРК та їх повноваження

105. Поняття і принципи, форми здійснення місцевого самоврядування.

106. Органи місцевого самоврядування, їх повноваження та форми роботи.

107. КонституційнийСуд України, його повноваження, роль.

110. Повноваження прокуратури та форми її реагування на порушення законності

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх