Соціологія. Навчальний посібник

Соціологія розглядає суспільство на трьох рівнях:

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНЕ»

СТРУКТУРА СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

ІІ. ТЕОРІЇ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ

ІІІ. ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ (Теорія, методика і техніка конкретно-соціологічних досліджень)

ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ

ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

ПРОТОСОЦІОЛОГІЯ:

ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР ТИПИ СУСПІЛЬСТВА:

ЧОРНОБИЛЬСЬКА ДЕТЕРМІНАНТА СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ

КЛАСОВА НАЛЕЖНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ (ЗА СХЕМОЮ ДЖ. ГОЛДТОРПА) (%)2

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ: «ЧИ ВИСТАЧАЄ ВАМ ЩАСТЯ В СІМЕЙНОМУ ЖИТТІ?» (%)

СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ДЕВІАЦІЇ

ВИДИ ВИБІРОК 1 2

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх