Іспанська ділова мова

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

І. М. Туленкова ІСПАНСЬКА ДІЛОВА МОВА

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ 2004

ББК 81.2ІСП-923 Т82

Рецензенти:   О. М. Длугош, канд. філол. наук, доц.

М. С. Власенко, канд. філол. наук

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 8 від 28.11.02)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/182-10 від 02.01.03)

Туленкова І. М.

Т82        Іспанська ділова мова: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2004. — 112 с. — Бібліогр.: с. 107.

ISBN 966-608-353-1

Посібник складається з одинадцяти розділів та двох додатків. Кожен розділ присвячений окремій темі ділового спілкування. Лексичний та граматичний матеріали закріплюються системою відповідних вправ.

У додатках подано тренувальні тексти, зразки ділових документів, а також вирази та кліше, найхарактерніші для іспанської ділової кореспонденції.

Для студентів усіх напрямів і спеціальностей, а також для широкого кола осіб, які прагнуть опанувати іспанську ділову мову.

ББК 81.2ІСП-923

ISBN 966-608-353-1

©    І. М. Туленкова, 2004

©    Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП), 2004

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх