Іспанська ділова мова

ПЕРЕДМОВА

Розбудова незалежної демократичної української держави на засадах ринкової економіки, її інтеграція у світову спільноту як повноправного члена міжнародних економічних відносин є об'єктивним чинником підвищення рівня та якості знань з іноземних мов (зокрема й іспанської ділової мови), які є важливим фактором розширення міжнародних зв'язків із зарубіжними країнами та ділових контактів з іноземними підприємствами і фірмами у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Пропонований навчальний посібник є однією з перших у нашій країні спроб у концентрованому вигляді подати лексичні і граматичні вправи, а також тематичні матеріали з іспанської ділової мови, що певною мірою сприятиме більш ефективному засвоєнню студентами курсу іспанської ділової мови.

Посібник передбачає володіння іспанською мовою в обсязі програми середньої школи. Основне завдання посібника — допомогти студентам сформувати і розвинути знання, вміння і навички ділового усного та писемного мовлення, а також навчитися використовувати набуті знання на практиці.

В основу посібника покладено принцип комунікативної спрямованості, відповідно до якого побудовано його зміст, структуру та систему вправ. Він містить опис ситуацій, діалоги, зразки ділових розмов з представниками іноземних підприємств і фірм.

Посібник тематично структурований. Він складається з 11 розділів, що охоплюють такі розмовні теми, як влаштування на роботу, телефонні розмови, ділові переговори тощо.

В останньому розділі подано огляд преси, газетні статті, рекламні оголошення та вправи, що допоможуть опрацювати й закріпити лексику.

У додатку І містяться тексти для самостійного читання, що охоплюють сучасну ділову інформацію у межах тематики посібника.

Додаток ІІ містить зразки ділових документів та вирази, найхарактерніші для іспанської ділової кореспонденції.

3

 

 ... 3Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх