Стилістика ділової мови

§ 21. ВІДМІНЮВАННЯ ПРІЗВИЩ

1. Жіночі й чоловічі прізвища на -а, -я, що належать до іменникового типу, відмінюються, як іменники І відміни:

Н. Щербина Кучеря Заведія

Р. Щербини Кучері Заведії

Д. Щербині Кучері Заведії

З. ЩербинуКучерю Заведію

О. Щербиною Кучерею Заведією

М. при Щербині при Кучері при Заведії

У прізвищах з основою на г, к, х на взірець Брага, Кочерга, Пані-будьласка, Морока, Муха при відмінюванні відбуваються чергування, як й у відповідних загальних назвах: розказати Бразі Миколі, дорікати Максимові Кочерзі, надіслати панові Панібудьласці, подарувати Мороці Оксані, видати свідоцтво Мусі Матвію. В офіційних документах бажано вживати такі прізвища у вихідній формі.

2. Жіночі прізвища на -а, -я і чоловічі прізвища на -ий, -ій, що належать до прикметникового типу, відмінюються, як відповідні прикметники: Ільницька, Ільницької, Ільницькій; Задорожня, Задорожньої, Задорожній; Головатий, Головатого, Головатому; Завгородній, Зав-городнього, Завгородньому. Прізвища чоловічого роду у місцевому відмінку мають варіантні форми: при Головатому (Головатім), при Завгородньому (Завгороднім). У науковому та офіційно-діловому стилях допускається вживання лише першої з цих форм.

3. Жіночі прізвища на -о, -й і на приголосний не відмінюються: відзначити роботу Білоус Алли Олександрівни, стаття Стефанії Хим'як, привітати Людмилу Федорівну Біжик, нагородити Світлану Гелемей, працювати разом з Ніною Головко, виступ сестер Байко.

4. Чоловічі прізвища на -о і на приголосний (крім тих, що утворені за допомогою присвійних суфіксів) відмінюються, як відповідні іменники II відміни. Прізвища на -ьо типу Кузьо, Маньо, Худьо відмінюються як іменники м'якої групи. У давальному і місцевому відмінках прізвища цієї групи мають варіанти. От взірці відмінювання таких іменників:

Н.   Гнатюк Ухач Стець

Р.   Гнатюк-а Ухач-а Стец-я

Д.   Гнатюк-ові(-у) Ухач-еві (-у) Стец-еві (-ю)

89

3.   Гнатюк-а Ухач-а Стец-я

О.   Гнатюк-ом Ухач-ем Стец-ем

М. при Гнатюк-ові (-у)  при Ухач-еві (-у) при Стец-еві (-ю)

Н. Р.

Д.

3. О.

Кузьо Куз-я

Куз-еві (-ю)

Куз-я

Куз-ем

Захожай Захожа-я Захожа-єві (-ю) Захожа-я Захожа-єм

Гайченко Гайченк-а Гайченк-ові (-у) Гайченк-а Гайченк-ом

М. при Куз-еві (-ю)   при Захожа-єві (-ю) при Гайченк-ові (-у)

5. Чоловічі прізвища, утворені за допомогою присвійних суфіксів -ов, -ів (-їв), -ин, -ін (-ін) відмінюються, як іменники твердої групи II відміни, але в орудному відмінку вони мають прикметникове закінчення -им. У непрямих відмінках прізвищ на -ів суфіксальне і може зберігатися або переходити в е або в о. В сучасній українській мові обидва варіанти визнаються нормативними. Наведемо взірці відмінювання прізвищ цього типу:

Н.

Баранов

 

Гриців

Р.

Баранов-а

 

Грицев-а (-ців-а)

Д.

Баранов-у

 

Грицев-у (-ців-у)

3.

Баранов-а

 

Грицев-а (-ців-а)

О.

Баранов-им

 

Грицев-им (-ців-им)

М.

при Баранов-і (-у)

при Грицев-і, -у (-ців-і, -у)

 

 

Н.

Марків

 

 

Р.

Марков-а (-ків-а)

 

 

Д.

Марков-у (-ків-у)

 

 

3.

Марков-а (-ків-а)

 

 

О.

Марков-им (-ків-им)

 

 

М.

при Марков-і, -у (-ків-і, -у)

Н.

Турчин

 

Щокін Гоїн

Р.

Турчин-а

 

Щокін-а Гоїн-а

Д.

Турчин-ові (-у)

Щокін-ові (-у)               Гоїн-ові (-у)

3.

Турчин-а

 

Щокін-а Гоїн-а

О.

Турчин-им

 

Щокін-им Гоїн-им

М.

при Турчин-у (-і)

при Щокін-у (-і)            при Гоїн-у (-і)

90

6. Не відмінюються псевдоніми і слов'янські прізвища на е, і (Ле, Трублаїні, Леле, Емхе, Роде, Півторадні), а також прізвища іншомовного походження на і, е, у, о, наголошені а, я та інші нетипові для української мови закінчення (Беранже, Гете, Руставелі, Петефі, Ло-тяну, Шоу, Бокаччо, Гюго, Дідро, Дюма, Моравіа, Гамсахурдіа та

ін.).

7. Прізвища, що походять від назв тварин, предметів, загальних назв людей за певною ознакою, в офіційних текстах рекомендується вживати в поєднанні з ім'ям, назвою посади тощо: оголосити подяку Ірині Петрівні Зозулі; схвалити пропозицію інженера Пасіки Р. О.; виступив доцент Паляниця С. І; запропонував викладач Заїка Степан Степанович.

8. У подвійних прізвищах компоненти змінюються за загальними правилами відмінювання прізвищ: дисертація аспірантки Косинки-Антонич, виступ аспіранта Косинки-Антонича, стаття Скибич-Стрілецької, винахід Скибича-Стрілецького, заява Косенко-Коноп-лицької, виступ Милейко-Залузької, твори Карпенка-Карого, повість Нечуя-Левицького, але: творчість Драй-Хмари, музика Кос-Ана-тольського.

 

 ...  24Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх