СТРАХОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

АНОТАЦІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

СТРАХОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Підручник

Під керівництвом і науковою редакцією В. Г. Федоренка, В. Б. Захожая

Київ 2002

ББК 65.271я73 C83

Автори: В. Г. Федоренко, В. Б. Захожай, О. Г. Чувардинський, А. М. Тугай, Д. В. Степанов, Н. А. Головач

Рецензенти: В. Д. Базилевич, д-р екон. наук, проф.

В. І. Грушко, д-р екон. наук, проф.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 9 від 28.11.01)

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-196від 28.01.02)

C83 Страховий та інвестиційний менеджмент: Підручник / Під керівн. і наук. ред. В. Г. Федоренка, В. Б. Захожая / В. Г. Федоренко, В. Б. Захожай, О. Г. Чувардинський та ін. — К.: МАУП, 2002. — 344 с.: іл. — Бібліогр. в кінці розд.

ISBN 966-608-193-8

У запропонованому колективом авторів підручнику дається ґрунтовний аналіз сучасного стану інвестиційної та страхової політики України, розглядаються причини її спаду та пропонуються реальні шляхи стабілізації.

Праця сприятиме формуванню у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо кількісної оцінки якості економічних явищ і процесів, що відбуваються у страховій та інвестиційній діяльності.

ББК 65.271я73+65.9(УКР)-56я73

© Федоренко В. Г., Захожай В. Б.,

Чувардинський О. Г. та ін., 2002

© Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-193-8           управління персоналом (МАУП), 2002

 

2  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх