Судова реформа в Україні: стан і перспективи

АНОТАЦІЯ

РОЗДІЛ 1 ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 2 ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВИМ ЗАХИСТОМ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

РОЗДІЛ 3 УТВЕРДЖЕННЯ В СУДОЧИНСТВІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОСУДДЯ

РОЗДІЛ 4 СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ — РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 5 СУБ'ЄКТИ СУДОЧИНСТВА: ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ, НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ І ПРИСЯЖНІ

РОЗДІЛ 6 ПРАВОВИЙ СТАТУС КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ СУДДІВ

РОЗДІЛ 7 ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗДІЛ 8 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ

РОЗДІЛ 9 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОЇ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ

Тема I ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 2 ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Тема II СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Глава 3 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Глава 4 МІСЦЕВІ СУДИ

Глава 5 АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ

Глава 6 КАСАЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Глава 7 ВИЩІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ

Глава 8 ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

Тема III ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ, НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ ТА ПРИСЯЖНІ

Глава 9 УЧАСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ

Глава 10 УЧАСТЬ НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ ТА ПРИСЯЖНИХ У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ

Тема IV КВАЛІФІКАЦІЙНІ КОМІСІЇ СУДДІВ

Глава 11 СИСТЕМА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ СУДДІВ

Глава 12 ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ СУДДІВ

Глава 13 КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ

Тема V СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 15 ЗАСАДИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 16 ЗБОРИ СУДДІВ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ СУДДІВ

Глава 17 ВИЩІ ОРГАНИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Тема VI ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ ТА ІНШІ ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ

Глава 18 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ

Глава 19 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Глава 20 ІНШІ ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ

Тема VII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Додаток  З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх