Тетси для контролю знань студентів з курсу “Грошово-кредитні системи”

АНОТАЦІЯ

ВСТУП

Тема 1. Сутність та основні типи грошово-кредитних систем

Тема 2. Еволюція та сучасний стан грошово-кредитної

Тема 3. Грошово-кредитна система Великобританії

Тема 4. Грошово-кредитна система Німеччини

Тема 5. Грошово-кредитна система Франції

Тема 6. Грошово-кредитна система Італії

Тема 7. Грошово-кредитна система Японії

Тема 8. Закономірності становлення та розвитку грошово-кредитних систем країн з перехідною економікою

Тести для підсумкового контролю

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх