Трудове право України

ПЕРЕДМОВА

1.1. Предмет, метод і функції трудового права

Метод трудового права

1.2. Система трудового права як галузі права

1.3. Розмежування трудового права від суміжних галузей права

Контрольні питання

Теми рефератів

Тема 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА

2.2. Чинність нормативних актів у часі й просторі,а також за категоріями працівників

Контрольні питання

Теми рефератів

3.1. Поняття та значення принципів трудового права

3.2. Система основних принципів трудового права

3.3. Зміст основних принципів трудового права

Контрольні питання

Теми рефератів

4.1. Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий статус

4.2. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права

4.3. Роботодавці та організації роботодавців як суб'єкти трудового права

4.4. Виборні профспілкові органи та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб'єкти трудового права

Контрольні питання

Теми рефератів

5.1. Поняття і види правовідносин у трудовому праві

5.2. Трудові відносини

5.3. Правовідносини, що тісно пов'язані з трудовими

Контрольні питання

Теми рефератів

6.1. Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод

8.5. Підстави та порядок припинення трудового договору

9.2. Режим та облік робочого часу. Надурочна робота.

10.2. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами.

11.3. Обмеження відрахувань із заробітної плати

Контрольні питання

Теми рефератів

12.3. Дисциплінарна відповідальність та її види

13.4. Державне управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

Контрольні питання

Теми рефератів

15.2. Органи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та їх компетенція

Контрольні питання

Теми рефератів

16.2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

16.3. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Контрольні питання

Теми рефератів

Список використаної та рекомендованої літератури

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх