Трудові спори

АНОТАЦІЯ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розділ 2 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ІМІТАЦІЙНИХ ІГРОВИХ ФОРМ ЗАНЯТЬ

Розділ 3 СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ СПОРІВ Ситуаційні задачі

ТЕМА 2 РОЗГЛЯД ТРУДОВИХ СПОРІВ У КОМІСІЇ З ТРУДОВИХ СПОРІВ

ТЕМА 3 РОЗГЛЯД ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

ТЕМА 4 СПОРИ ЩОДО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ ТА ЗМІНУ ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЧИН ЗВІЛЬНЕННЯ

ТЕМА 5 СПОРИ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ Ситуаційні задачі

ТЕМА 6 СПОРИ ЩОДО ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ГАРАНТІЙ І КОМПЕНСАЦІЙ

ТЕМА 7 СПОРИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

ТЕМА 8 СПОРИ ПРО МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

ТЕМА 9 СПОРИ ПРО ВИЗНАННЯ НЕОБГРУНТОВАНИМ ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ

ТЕМА 10 ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1  ... Обратная связь

По любым вопросам и предложениям

Имя и фамилия*

Е-меил

Сообщение*

↑ наверх